Skoči do osrednje vsebine

Delavnica - bilateralna tehnična pomoč Slovenije Črni gori

Delavnica je potekala od 8. do 10. oktobra 2019 v Podgorici, Črna gora.

Udeležili sta se je predstavnici Geodetske uprave Irena Ažman in Mateja Urbančič ter predstavniki institucij Črne gore (Ministarstvo održivog razvoja in turizma, Uprava za nekretnine, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine), ki so udeležene pri implementaciji direktive INSPIRE. Namen delavnice je bila pomoč Slovenije Črni gori pri pogajanju o pristopu k EU za poglavje 27 v okviru projekta Krepitev zmogljivosti za uvajanje direktive INSPIRE v pravni red Črne gore kot del mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije s Črno goro. Na delavnici so bi bile obravnavane naslednje teme: zakonski okvir za delovanje infrastrukture za prostorske informacije, vzpostavitev, organizacija in koordinacija delovanja infrastrukture ter obstoječa podatkovna politika na področju prostorskih podatkov.

Na delavnici so bile predstavljene obveznosti in način prevzema direktive INSPIRE v pravni red držav članic. Na primeru prevzema direktive v slovensko zakonodajo so bili pristojni v Črni gori seznanjeni z obveznostmi, ki jih prinaša direktiva INSPIRE in z vlogo državne geodetske službe v tem procesu. Poleg pravnih vsebin so bile predstavnikom Črne gore predstavljene tudi druge slovenske izkušnje pri uvajanju zahtev direktive INSPIRE v Sloveniji, predvsem glede metapodatkov, geoportala ter financiranja nalog skozi različne mednarodne projekte. Poudarjen je bil pomen določitve deležnikov in koordinacije subjektov, ki sodelujejo v procesih uvajanja ter delovanja nacionalne prostorske infrastrukture ter INSPIRE. Posebna pozornost je bila namenjena vlogi, odgovornosti in pomembnosti medinstitucionalnega sodelovanja ter potrebi po večji promociji in informiranju strokovne javnosti o obveznostih, ki jih mora Črna gora izpolniti v okviru poglavja 27, pred pristopom k Evropski uniji. Posebej so bili izpostavljeni tudi novi predpisi Evropske unije glede spremljanja in poročanja ter njihov prenos v pravni red Črne gore. Med izvedbo delavnice so sodelujoči udeleženci aktivno razpravljali o obstoječem stanju in oblikovali usmeritve za strateške dokumente, akcijski načrt in predloge za potrebne spremembe pri vzpostavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Črni gori, ki bodo dokončno oblikovani v okviru študijskega obiska predstavnikov Črne gore v Sloveniji konec meseca oktobra 2019.

Udeleženci delavnice pomoč Slovnije Črni gori

Udeleženci delavnice | Avtor: GURS