Skoči do osrednje vsebine

Centri za socialno delo rešili že 93 % vseh avgustovskih vlog

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v prejšnjem letu pričelo s sistemskimi in organizacijskimi ukrepi, katerih cilj je bila izdaja odločb na centrih za socialno delo (CSD) v zakonsko določenem roku. V mesecu avgustu 2019 so namreč centri za socialno delo morali odločati o približno 113.000 vlogah oziroma o približno 180.000 pravicah. Od avgustovskih vlog je do danes rešenih že 93 % vlog. Po poročanjih CSDjev, so nerešene ostale predvsem vloge, kjer je bil stranki izdan poziv za dopolnitev vloge ali pa se rešuje predhodna vloga.

Tako na strani ministrstva kot na strani CSDjev je bilo izvedeno veliko aktivnosti in ukrepov, z namenom pospešiti reševanje vlog. Le te je ministrica mag. Ksenija Klampfer predstavila javnosti v mesecu juliju in pri tem poudarila da je ''pri priznavanju pravic izjemno pomemben element čas – pravica lahko doseže svoj namen le, če je priznana pravočasno''.

Več o tem na https://www.gov.si/novice/2019-07-25-za-resevanje-vlog-v-zakonskem-roku/

Od avgustovskih vlog je tako na vseh centrih za socialno delo skupaj do danes meseca rešenih že 93 % vlog, kar je prvič po letu 2012, da so vloge rešene v zakonsko določenem času. Ob tem je ministrica izrazila zahvalo vsem strokovnim delavka in delavcem na CSDjih.

Tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od lani jeseni intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Ministrici se namreč zaostanki pri odločanju o teh pravicah zdijo nedopustni in je takoj po prihodu na ministrstvo sprejela ukrepe za njihovo odpravo. Decembra 2018 je bilo 3.996 nerešenih pritožb za katere je že potekel dvomesečni rok za reševanje, 1. oktobra letos jih je še 754. Cilj ministrstva je do konca leta odpraviti vse zaostanke.