Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v oktobru začela z izplačili zahtevkov zbirne vloge 2019

Agencija bo po 20. oktobru 2019 začela z obračunavanjem predplačil za ukrep OMD (plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami) za leto 2019. Letošnja novost je, da bodo plačila OMD upravičencem izplačana v dveh delih.

Za prvi del izplačila v višini 75 % pripadajočih sredstev za posamezno kmetijo bo Agencija izdala odločbe in izvedla predplačila v oktobru (cca. 10 mio EUR) in novembru (cca. 20 mio EUR).

Po 1. decembru 2019 bo Agencija začela z redno izdajo odločb za OMD, dinamika izdaje rednih odločb pa bo potekala v skladu z razpoložljivimi sredstvi za njihovo izplačilo.