Skoči do osrednje vsebine

Minister Erjavec nagovoril gasilce Gasilske brigade Koper

Minister za obrambo Karl Erjavec je danes, v petek, 11. oktobra, v Kopru nagovoril zbrane na slovesnosti ob 70-letnici delovanja Gasilske brigade Koper.

Minister Karl Erjavec je poudaril, da gasilci Gasilske brigade Koper opravljajo zahtevno delo, s tem ko zagotavljajo javno gasilsko službo v Mestni občini Koper, pa tudi v občinah Ankaran, Izola in Piran. Njihove naloge so dejansko zelo obsežne, saj poleg požarne varnosti in drugih značilnih gasilskih nalog, kot gasilska enota širšega pomena opravljajo tudi celovit spekter nadvse zahtevnih nalog širšega pomena. To so naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tehnično reševanje ob nesrečah v cestnem prometu, reševanje ob cestnih nesrečah v predorih Dekani, Kastelec in Markovec, reševanje iz vode in na vodi ter izvajanje dekontaminacije poškodovanih v nesrečah z nevarnimi snovmi.

Poklicni gasilci predstavljajo močno strokovno jedro slovenskega gasilstva. Veliko poudarka namreč dajejo stalnemu strokovnemu usposabljanju in izobraževanju. V prakso uvajajo nova spoznanja. Vlaganje v znanje in razvoj pa je poleg vlaganja v sodobno in učinkovito opremo eden najpomembnejših stebrov učinkovitega operativnega gasilstva.

Kar zadeva predpise in sistemsko urejanje področja gasilstva, si na Ministrstvu za obrambo trenutno prizadevamo uresničiti precej pomembnih ciljev. Prva naloga je prenova Zakona o gasilstvu, ki je bil nazadnje spremenjen v letu 2005. Za področje poklicnega gasilstva je pomembno urejanje statusa gasilskih enot v gospodarskih družbah, vključno z izvajanjem požarne straže. Naš naslednji izziv je prenova Zakona o varstvu pred požarom ter Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, vključno z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Letos je bila izvedena tudi nadgradnja sistema gasilskih enot širšega pomena, in sicer je pet prostovoljnih gasilskih enot pridobilo pooblastilo za samostojno posredovanje ob prometnih nesrečah. Intenzivno potekajo tudi aktivnosti za sistemsko ureditev požarne varnosti na javni železniški infrastrukturi.

Minister je poudaril, da je v sinergiji med poklicnim in prostovoljnim gasilstvom prihodnost uspešne slovenske javne gasilske službe. Poklicnim gasilcem Gasilske brigade Koper je čestital ob 70-letnici in jim izrekel zahvalo za požrtvovalno in nesebično delo.

Zbrane sta nagovorila tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in direktor Gasilske brigade Koper Denis Glavina.

1 / 4