Skoči do osrednje vsebine

Generalna skupščina EuroGeographicsa

V Manchestru v Veliki Britaniji je bila od 6. do 9. oktobra 2019 redna letna skupščina združenja evropskih kartografskih in katastrskih uprav, ki deluje pod imenom 'EuroGeographics' in združuje 63 članic iz 51-ih držav geografske Evrope. Iz Slovenije sta se skupščine udeležila predstavnika Geodetske uprave, generalni direktor Tomaž Petek in vodja Sektorja za topografski sistem Marjana Duhovnik.

V okviru skupščine je bilo več sekcij in okroglih miz na temo odprtih podatkov, inovativnega katastra, ciljev trajnostnega razvoja, programa Copernicus, poslovnega preoblikovanja geodetskih uprav ter izzivov, s katerimi se sooča EuroGeographics.

Tomaž Petek je moderiral sekcijo "Izzivi, priložnosti in nevarnosti za geodetsko službo", kjer so bile predstavljene novosti na področju direktive za dostop do odprtih podatkov, predstavljena pa je bila tudi platforma EEA (European Environment Agency – Evropske agencije za okolje) "EEA data services", ki deluje po načelu odprtih podatkov. Predstavnik ESA (European Space Agency – Evropske vesoljske agencije) je govoril o uporabi sodobnih tehnologij pri obvladovanju velike količine prostorskih podatkov. Generalna direktorica norveške geodetske uprave je predstavila pobudo o ustanovitvi centra odličnosti za osnovni georeferenčni okvir, ki bi deloval pod okriljem UN GGIM (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – Odbor strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje geoprostorskih informacij).

V zaključnem delu skupščine je bilo obravnavano poročilo upravnega odbora združenja o opravljenih aktivnostih v letu 2019 ter predstavljen program del za leti 2020/2021 in finančni načrt združenja. Vsi navedeni dokumenti so bili sprejeti ob zaključku zasedanja, ko je bilo opravljeno tudi glasovanje o novih članih upravnega odbora, kjer so bili izvoljeni trije novi člani. Nova sestava upravnega odbora je predstavljena na spletni strani združenja.

Tomaž Petek se je aktivno udeležil redne letne skupščine EuroGeographics

Tomaž Petek na Genearalni skupščini EuroGeographics | Avtor: GURS

1 / 2