Skoči do osrednje vsebine

39. seja Sveta za promocijo

Danes se je na svoji 39. seji sestal Svet za promocijo. Seje se je udeležil tudi državni sekretar dr. Jože Podgoršek. Člani sveta so se na tokratni seji seznanili s finančnim poročilom spomladi zaključene triletne kampanje Naša super hrana, načrti izvajanja nadaljnjih promocijskih aktivnosti ter izvedli prvo razpravo o načinu in pristopih za spremembo zakona o promociji.

člani sveta sedijo za mizo
1 / 3

Svet se je seznanil z dokončnim finančnim poročilom triletne promocijske kampanje Naša super hrana, ki jo je izvajalec Futura DDB zaključil junija letos. Glede nadaljnjih aktivnosti se je svet seznanil s časovnico priprave programov promocije za nadaljnje triletno obdobje za sektor mleka, mesa in sadja ter splošne promocijske sheme izbrana kakovost in sheme EKO, katere izvajanje se načrtuje za pomlad 2020 do junija 2021.

Poleg tega se je svet seznanil z načrtom MKGP, ki namerava v novembru objaviti javni razpis za povračilo stroškov certificiranja v sheme kakovosti, kar je še posebej pomembno za shemo izbrana kakovost za sektorje mleko, meso in sadje.

Svet je v nadaljevanju opravil še prvo razpravo o spremembi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP) ter določil način pristopa k njegovi spremembi.

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: mag. Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije, predsednica sveta, dr. Tatjana Zagorc, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS - ZKŽP), Karmen Rodman, (GZS - ZKŽP), Anka  Miklavič Lipušček (GZS - ZKŽP), Danilo Potokar (KGZS), Anton Jagodic (KGZS), dr. Bojan Pahor (MKGP) in Ana Le Marechal (MKGP).