Skoči do osrednje vsebine

Zaključek tridnevne mednarodne aktivnosti nadzornih organov v Pomurju

Zaključilo se je tridnevno mednarodno strokovno srečanje v organizaciji Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je potekalo v dneh od 24. do 26. septembra. Strokovnega srečanja so se udeležili policija, FURS, in 10 strokovnjakov za nadzor prometa iz Nemčije, Hrvaške, Češke in Madžarske. Poostren nadzor prevozov v cestnem prometu je potekal na treh kontrolnih točkah v Pomurju in sicer Dolga vas, Dolinsko – jug, Dolinsko – sever.

Pozornost je bila namenjena odkrivanju najhujših kršitev, ki ogrožajo varnost v cestnem prometu. Nadzorni organi so pri 176 kontroliranih tovornih vozil skupno odkrili:

- 40 kršitev preobremenjenosti vozil ali nepravilnosti z naloženostjo tovora na vozilu

- 10 kršitev tehnične neustreznosti vozil, pri tem je v 2 primerih šlo za hudo tehnično neustreznost;

- 30 kršitev povezanih s časi vožnje in počitki voznikov od tega 5 manipulacij tahografov in 3 manipulacije na ADBLUE sistemu vozila. 

Mednarodno srečanje je sovpadalo z evropskim dnem brez smrtnih žrtev oziroma t.i. projektom EDWARD (26. september). V ta namen je bila pozornost usmerjena tudi k pozivanju voznikov, da naj vozijo previdno in odgovorno ter si prizadevajo za varnejše ceste, znižanju števila smrtnih žrtev in hujših poškodb na cestah. 

Aktivnosti, ki so se izvajale v Pomurju so pomembno prispevale h krepitvi sodelovanja različnih strokovnjakov za nadzor prevozov v cestnem prometu, izmenjavo dobre prakse in širitev potrebnih znanj in izkušenj. Odkrivanje manipulacij s tahografov, preutrujenih voznikov ter odstranitev tehnično neustreznih in pretežkih vozil s ceste, je pot, ki vodi k ciljem večji prometni varnosti, zagotavljanju poštene konkurenčnosti med prevozniki in spoštovanju zakonodaje.