Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila besedilo poroštvenega zakona za gradnjo tretje razvojne osi in drugega tira

S poroštvenim zakonom za tir Divača-Koper in za 3. razvojno os do izvedbe projektov pospešeno in ceneje.

Ministrica za infrastrukturo

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper. V zakonu so prav tako opredeljene obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi.

S predlogom zakona se ureja podelitev državnega poroštva družbi 2TDK d.o.o. za financiranje projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper do skupne višine 417 milijonov evrov. Družbi DARS d.d. za financiranje izgradnje dveh odsekov na 3. razvojni osi sever in izgradnje odseka na 3. razvojni osi jug v skupni vrednosti do 360 milijonov evrov. Za vse odseke, ki so vključeni v zakon, so že potrjeni investicijski programi.

»Slovenija brez izboljšanja infrastrukture ne bo uspešnejša država. Na terenskih ogledih po Sloveniji mi prebivalci večkrat povejo, kako pomembi so za njih infrastrukturni projekti in kako pomembna sta zanje drugi tir Divača-Koper in tretja razvojna os. Zato sem vesela, da je vlada potrdila poroštveni zakon, zaradi katerega bo izvedba teh projektov potekala v predvidenih časovnih in finančnih okvirih. Izvedba teh projektov pomeni, da Slovenija krepi svoj geostrateški položaj, krepimo pristanišče v Kopru in s tem celotno slovensko gospodarstvo, kar zagotavlja nova delovna mesta. S projektom Divača-Koper bomo pomagali tudi okolju, saj bo več tovornjakov šlo na vlake, kar pomeni manj izpustov in manj zamaškov na naših avtocestah. Pri tretji razvojni osi pa bomo Koroško končno s hitro in varnejšo cesto povezali z našim glavnim mestom in tako omogočili celovit razvoj naše države,« je ob vladni potrditvi besedila zakona povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Napovedala je tudi, da si bo še naprej na vso moč prizadevala, da bodo veliki infrastrukturni projekti izvajali pospešeno. »To velja tudi za odseke tretje razvojne osi, za katere investicijski program še ni pripravljen in zato še niso vključeni v poroštveni zakon. Ko bodo investicijski programi zaključeni tudi za preostale odseke, bomo poroštveni zakon dopolnili.«

Projekta 2. tir Divača-Koper in 3. razvojna os sta prioritetna infrastrukturna projekta ministrstva in vlade.

Za pravočasno izvedbo projekta 2. tir Divača-Koper je treba med gradnjo zagotoviti dodatne vire financiranja v obliki posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev v skupni vrednosti 417 milijonov evrov. To je določeno v investicijskem programu projekta, ki ga je vlada kot skupščina podjetja 2TDK, zadolženega za izgradnjo nove železniške povezave, potrdila 24. januarja 2019. Vlada poroštvo za financiranje projekta Divača-Koper predlaga tudi zato, da bi bila izgradnja čim cenejša – vloga državnega poroštva je tudi zmanjšati tveganje sodelujočim finančnim institucijam pri financiranju projekta in s tem močno znižati obrestno mero in druge stroške financiranja.

V istem zakonu vlada predlaga tudi poroštvo države za financiranje dela projekta 3. razvojna os. V Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030, ki jo je konec leta 2016 potrdil Državni zbor, je določeno, da so investicije družbe DARS pogojene s sprejemom poroštvenega zakona. To velja tudi za 3. razvojno os.

Za začetek graditve dela 3. razvojne osi je treba DARSU omogočiti zadolžitev s poroštvom države v skupni višini do 360 milijonov evrov. Vlada zaenkrat predlaga sprejem poroštva za dele 3. razvojne osi, za katere je že pripravljen in sprejet investicijski program, in sicer za odsek Velenje jug–Slovenj Gradec jug in odsek Novo mesto vzhod–Osredek (1. in 2. etapa).

S poroštvom države bo zadolževanje Dars ugodnejše, kot bi bilo sicer, in bo torej projekt 3. razvojna os za Dars cenejši, kar pomeni, da se s tem dosega večjo učinkovitost pri porabi denarja, ki ga Dars zbere od uporabnikov cestninskih cest.

Ob tem pojasnjujemo, da dati poroštvo ne pomeni dati posojilo. Državna poroštva ne predstavljajo dejanskih, temveč zgolj potencialne obveznosti Republike Slovenije. Dejanske obveznosti te postanejo šele takrat, ko primarni dolžnik, kateremu je država porok, svoje obveznosti v dogovorjenem roku ne izpolni.

Država s poroštvom torej Darsu in podjetju 2TDK nič ne daje – zgolj jamči, da bi v primeru, da Dars ali 2TDK ne bi zmogla kriti svojih finančnih obveznosti, izposojena sredstva upnikom v njunem imenu vrnila država.