Skoči do osrednje vsebine

Ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019.

Vlada Republike Slovenije je potrdila Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019. Finančna pomoč v skupni višini 588.103 EUR je namenjena čebelarjem, ki jim je nastala škoda zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, zaradi česar se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin in pojavila kristalizacija medu v panju, kar je posledica prerazmnožitve rdečerjave puhaste smrekove ušice.


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vsem čebelarjem, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Odloka, posredovala predtiskani obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019«. V primeru, da s strani Agencije čebelarji ne bodo prejeli predtiskanega obrazca in bodo izpolnjevali vse pogoje za pridobitev sredstev, bodo lahko vložili vlogo tudi na obrazcu Priloge 1 Odloka oz. na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani Agencije.


Vlogo bodo čebelarji lahko vložili od objave Odloka v Uradnem listu RS do najkasneje 28. oktobra 2019. Vlogo bo treba posredovati na obrazcu s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali jo oddati neposredno v sprejemni pisarni Agencije (v času uradnih ur vložišča).

Podrobnosti o ukrepu in pogojih za upravičence bodo dostopni na spletni strani Agencije po objavi Odloka v Uradnem listu RS.