Skoči do osrednje vsebine

Minister za obrambo se je srečal s predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije

Danes, 10. oktobra se je minister za obrambo Karl Erjavec na delovnem obisku srečal predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.

Dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov spadajo pod okrilji ministrstva za obrambo in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Lani in letos so uredili pravno področje, ki ureja delovanje teh organizacij s sprejetjem Zakona o nevladnih organizacijah in Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov.

Minister za Erjavec je na delovnem sestanku poudaril, da je delovanje veteranskih organizacij pomembno iz več vidikov. Med njimi ohranjanje zavesti, da je Slovenija nastala na temelju prizadevanja več generacij in tudi njihovega boja in krepitve domoljubja. Hkrati pa je minister pozval predstavnike veteranskih organizacij, da poleg literature na temo osamosvojitvene vojne producirajo tudi filme in nadaljujejo s promocijo vojaškega poklica.

Predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije pa so ministru predstavili določene izzive s katerimi se soočajo in mu predlagali, da bi organizacijo pomembnejših obletnic, ki prihajajo organizacijsko prevzela Slovenska vojska in MORS.

MORS je v letih 2015 – 2019 objavilo pet javnih razpisov o sofinanciranju veteranskih organizacij. Razdelitev sredstev 2015 - 2019 je razvidna iz tabele.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2020, je v pripravi. Za leti 2020 in 2021 načrtujemo sredstva za sofinanciranje veteranskih organizacij  v enaki višini kot v prejšnjih letih: 1.504.520,00 evrov.

Foto: Borut Podgoršek, MORS

1 / 4