Skoči do osrednje vsebine

Dodatno pojasnilo k sporočilu za javnost z dne 9. 10. 2019

Po objavi sporočila za javnost o izsledkih Posebnega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) nad uporabo aditivov, so se v javnosti pojavila številna ugibanja in zavajajoče navedbe. Zato v nadaljevanju pojasnjujemo še dodatna odprta vprašanja, ki so se pojavila.

UVHVVR sproti obvešča potrošnike na svoji spletni strani, in sicer o tistih živilih ali krmi, ki se še nahajajo v prometu oz. bi jih potrošniki lahko hranili doma. Sem spadajo predpakirani izdelki kot tudi nepredpakirani izdelki z daljšim rokom trajanja.

Dne 6. 6. 2019 so inšpektorji UVHVVR odvzeli dva vzorca v trgovini (živilo v mesnici je bilo namenjeno za takojšnjo porabo), za katera smo prejeli rezultat analize dne 13.6.2019. To živilo takrat ni bilo več v prometu in obveščanje zato ni bilo izvedeno. Nosilec dejavnosti je takoj prenehal z dodajanjem nedovoljenega aditiva. Ker je bilo na podlagi te ugotovitve sklepati, da gre za sum nepoštene prakse jo je Inšpekcija želela s posebnim poostrenim nadzorom raziskati in ugotoviti dejansko stanje. Po zaključku posebnega nadzora je bilo poročilo UVHVVR do konca urejeno z vsemi dopolnitvami v sredo 8. 10., medijem pa je bilo posredovano s spremnim sporočilom takoj naslednji dan.

Poročila UVHVVR ne navajajo imen kršiteljev. V primerih, ko je izražen javni interes po tem, tudi posredujemo, kar smo storili tudi v konkretnem primeru. Seznam trgovin, v katerih je bila z vzorčenjem dokazana prisotnost nedovoljenega aditiva sulfita (v okviru rednih in izrednih nalog):

  • Poslovalnica Supermarket Tuš Grosuplje, Gasilska ul.1,
  • Mesnica Mercator, HM Kranj, Primskovo,
  • Hipermarket Mercator Celje, Opekarniška 9, Celje,
  • Tuš Supermarket Lesce,

V vseh primerih so bili vzorci ocenjeni kot ne varni.

Na lokaciji Poslovalnica InterSpar City Park, Šmartinska 152g, Ljubljana je v okviru  izrednega inšpekcijskega pregleda zaposleni priznal, da so uporabljali nedovoljeni aditiv pri pripravi mesnih pripravkov. Vzorčenje zato ni bilo izvedeno.

Prekrškovni postopek je uveden proti vsem zgoraj navedenim poslovalnicam.

Prepoved prodaje in prometa z mesnimi pripravki je bila izrečena Hipermarketu Mercator Celje, Opekarniška 9, Celje, zaradi ugotovljene uporabe sulfitov v mesnih pripravkih. Prepoved je stopila v veljavo dne 11.09.2019, veljala pa je do 3.10.2019.

Ostala  opozorila, ki so omenjena v objavljenem poročilu in ki se nanašajo na poseben nadzor, se nanašajo na druge ugotovljene neskladnosti v pregledanih obratih (pregledanih je bilo 37 obratov)  in so bila izrečena zaradi ugotovljenih neskladij, kot so npr:

  • na mestu priprave mesnih izdelkov ni bila na voljo receptura proizvodnje mesnih pripravkov,
  • manjša higiensko tehnična pomanjkljivost,
  • pomanjkljiva evidenca,
  • dopolnitev HACCP sistema.

Poudarjamo, da so aktivnosti inšpekcije namenjene varovanju zdravja potrošnikov kot tudi zaščite interesov potrošnikov (kakovost, nepoštene prakse). Tudi v tem nadzoru smo odkrili kršitelje in prekinili nedovoljene prakse in s tem zaščitili potrošnika. UVHVVR bo s tem namenom še naprej izvajala te aktivnosti in o svojem delu v Poročilih še naprej objavljala na svoji spletni strani.