Skoči do osrednje vsebine

Brezplačna uporaba medkrajevnega javnega prevoza za upokojence

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala, da se bodo upokojenci z vlaki in avtobusi lahko vozili brezplačno že v naslednjem letu.

Ministrica Bratušek je napoved ugodnosti za eno najbolj ranljivih družbenih skupin v Sloveniji naznanila ob začetku parlamentarne obravnave predloga sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki smo jih pripravili na ministrstvu za infrastrukturo.

»Ko govorimo o javnem prevozu, govorimo o ljudeh. S spremembo med drugim vzpostavljamo pogoje, da bomo v naslednjem letu upokojencem in upokojenkam zagotovili brezplačni medkrajevni javni prevoz. Moj osebni končni cilj pa seveda je, da bo medkrajevni javni potniški promet brezplačen za vse državljanke in državljane,« je povedala ministrica in zagotovila, da bo brezplačen medkrajevni javni prevoz za upokojence na voljo v drugi polovici prihodnjega leta, če ne že prej.

Več potnikov, manj bremena za okolje

S predlaganimi izboljšavami zakona želimo na ministrstvu za infrastrukturo doseči povečanje števila potnikov javnega potniškega prometa in tako posredno zmanjšati negativne vplive prometa na okolje.

Trend rasti uporabe osebnih avtomobilov se namreč v Sloveniji še ne ustavlja, hkrati s povečevanjem števila osebnih avtomobilov pa se zmanjšuje število potnikov v avtobusih in vlakih. Na ministrstvu si želimo trende obrniti.

Dodatni ukrepi za boljši javni potniški promet

V preteklem letu smo zato uveljavili enotno vozovnico javnega potniškega prometa, s katero se vsi potniki lahko na določeni povezavi peljejo z avtobusom ali vlakom kateregakoli prevoznika.

Uvedli smo tudi hitre avtobusne povezave med večjimi kraji in prestolnico, s katerimi smo pomembno izboljšali ponudbo javnega prevoza. Ti hitri avtobusi imajo majhno število postankov, zato je potovanje primerljivo tistemu z osebnim avtomobilom – le še bolj udobno je, saj vožnjo prepustimo poklicnemu vozniku.

Z ukrepi za izboljšanje javnega prevoza potnikov želimo nadaljevati in s primernimi spremembami zakonodaje pripravljamo teren za še bolj učinkovit in še udobnejši javni potniški promet.

Med drugim urejamo pravno podlago za to, da bo ministrstvo lahko vodilo osebne podatke potnikov za različne vrste vozovnic, kar je nujen ukrep za uvedbo ugodnosti za določene skupine prebivalstva, kot so brezplačni prevozi za upokojence.

Poleg njih se bodo brezplačno vozili tudi registrirani športniki, mladi registrirani in kategorizirani športniki s statusom dijaka ali študenta pa bodo subvencionirano vozovnico lahko uporabljali tudi od svojega bivališča do kraja vadbe. V zakonu je doslej manjkala možnost, da bi študenti in dijaki invalidi imeli zagotovljene brezplačne prilagojene prevoze.

Avtobusne prevoze v Sloveniji izvajajo koncesionarji, ki se jim 2. decembra letos iztečejo koncesije. S spremembo zakona bomo ustvarili pravno podlago za podaljšanje koncesijskih razmerij do 2. decembra 2021 in do takrat izvedli razpis za podelitev koncesij ali sklenitev prevoznih pogodb.