Skoči do osrednje vsebine

Zaprisegla tretja redna generacija Višje policijske šole

Na Policijski akademiji v Tacnu v Ljubljani je danes, 9. oktobra 2019, potekala slovesna podelitev diplom študentom 3. generacije rednega višješolskega študija po programu Policist. Študij je potekal dve leti; večinoma na Policijski akademiji, kandidati so se deset tednov urili tudi na praksi na policijskih postajah in štirinajst dni na "policijski taktiki" v Gotenici. Vse obveznosti in uspešen zagovor diplomskega dela je opravilo 76 študentk in študentov.

Svečanosti so se udeležili minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar, direktorji notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in direktorji policijskih uprav, komandirji policijskih postaj, predavatelji, študente pa so spremljali tudi številni sorodniki.

Nove policistke in policiste je nagovoril minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar: "Diplomantke in diplomanti! Prisega je vaša obljuba domovini, Republiki Sloveniji, zato jo policistke in policisti nikoli in nikdar ne prelomite. Zaključek celotnega študijskega leta in podelitev diplom je slovesno dejanje za vsakega policista kandidata, s katerim na najlepši možni način zaokroži svoje celotno študijsko delo in napore zadnjih dveh let. Ure in ure učenja policijskih pooblastil, študiranja procesne in materialne zakonodaje, uporabe orožij in prisilnih sredstev, različnih taktičnih postopkov, učenje borilnih veščin ter naporni psihofizični treningi so vas naučili spoštovanja policijske hierarhije, samodiscipline, timskega dela in sorazmernega ukrepanja. Naučili ste se vsega, kar morajo znati policistke in policisti. V tem študijskem letu vas je 76 uspešno končalo vse obveznosti po višješolskem študijskem programu Policist. Zdaj ste tudi uradno postali policistke in policisti."

Izpostavil je, da je poklic policista specifičen: "To ni zgolj običajna služba od sedmih do treh, temveč je posebno in tudi osebno poslanstvo. Je način življenja! Policist je namreč svojemu delu predan 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Torej tudi ko ni v službi ali uniformi, je nenehno na preži, vedno pripravljen pomagati šibkejšim, posredovati v nevarnih situacijah in reševati ogrožena življenja. Poklic policista je tako v prvi vrsti velika odgovornost do drugih - odgovornost do slehernega prebivalca naše države, do svojih kolegov policistov, do slovenske Policije in nenazadnje do države Republike Slovenije. Slovenske policistke in policisti veste, kaj je čast. Na svoji modri policijski uniformi nosite grb Republike Slovenije, vdelan v znak policije, in barve slovenske zastave. Ko si nadenete uniformo slovenske policije, se trdno zavežete, da boste poslanstvo policijskega poklica opravljali častno. Tako, kot ste danes prisegli. Policistke in policisti boste zagotavljali varnost posameznikom in skupnosti, varovali človekove pravice in temeljne svoboščine ter krepili pravno državo. Pri tem pa bodo vaše vodilo vsak dan, brez izjeme, tiste najvišje vrednote vašega poklica - zakonitost, strokovnost, profesionalnost in integriteta. Te vrednote so duša policije in morajo postati neločljiv del vaše osebnosti in vaših ravnanj. Vsak dan! To pomeni, da mora biti vaša sleherna poteza, presoja ali odločitev vselej pretehtana v tem duhu. Kajti le z vestnim sledenjem poslanstvu policije in s spoštovanjem njenih vrednot, lahko gradite in krepite najpomembnejšo vez s prebivalci in prebivalkami naše države. To je zaupanje."

Slovenska policija je sodobna, hierarhično organizirana in notranje trdna inštitucija, katere ključni gradniki so tovarištvo, solidarnost in vzajemnost. A v vsaki organizaciji, tudi v policiji, so najpomembnejši njeni ljudje, je dejal minister. "Prav zato je moja prednostna naloga že od samega začetka mandata, da s svojo najožjo ekipo zagotavljam čim boljše pogoje za učinkovito, a tudi varno delo slovenske policije. Proračunska sredstva letos in v naslednjem obdobju po dolgih letih finančne krize in podhranjenosti sistema notranje varnosti policiji dajejo bistveno večje možnosti za njeno nadaljnjo modernizacijo in razvoj. V parlamentarni postopek nameravamo poslati predlog sprememb obeh policijskih zakonov. V skladu z odločitvijo ustavnega sodišča bom ponovno predlagal ustrezna pooblastila. Policija v digitalni dobi pač potrebuje sodobna pooblastila in orodja, da lahko z njimi tudi ukrepa – to je dejstvo in od tega ne mislim odstopati. V tem mandatu je Vlada Republike Slovenije znatno izboljšala materialni položaj policistk in policistov, tudi s pomočjo socialnih partnerjev, s katerimi dialog poteka. Policijo tudi intenzivno opremljamo: v kratkem bo dobavljen nov policijski transportni helikopter, dobavljamo osebno in zaščitno opremo, službena in specialna vozila, orožje in strelivo, videonadzorno opremo, nadgrajujemo informacijske sisteme, vlagamo sredstva v krepitev računalniške forenzike in še in še bi lahko našteval. Kot minister za notranje zadeve se tudi zavedam resnosti situacije zaradi pomanjkanja števila policistov. Tudi na tem mestu je treba zelo jasno povedati, da kadrovski primanjkljaj ni nastal čez noč, ampak je posledica dolgoletnega nevlaganja v slovensko policijo." V ta namen je bila lani oblikovana delovna skupina za promocijo zaposlovanja v policiji, v ministrstvu pa je septembra začela delovati interna delovna skupina, ki preučuje še dodatne možnosti in ukrepe za spodbujanje zaposlovanja v policiji. Ambicioznejši pristop pri promociji poklica in nagovarjanje mladih, tudi prek družbenih omrežij, sta že pripomogla k večjemu zanimanju mladih za šolanje v Policijski akademiji, velik odziv je bil na razpis za policista nadzornika državne meje, ljudje se nam pridružujejo v vrste pomožnih policistov, v policijo zaposlujemo strokovnjake različnih znanj in profilov. Aktivno politiko zaposlovanja krepimo tudi z drugimi aktivnostmi, kot so na primer nakupi stanovanj za policiste v Ljubljani, Kranju in na Obali. "Vedeti pa je treba, da gre za dolgoročen proces, saj hitrih in enostavnih rešitev ni. Vsekakor pa v ministrstvu in policiji vlagamo maksimalne napore, da bi kadrovsko sliko v policiji čimprej in čim bolj kakovostno izboljšali. Verjamem, da nam bo skupaj to tudi uspelo."

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je novim policistkam in policistom med drugim dejala: »Za vami sta dve leti študija - trdega dela, odrekanja in vztrajnosti. Z uspešnim zaključkom šolanja ste dosegli cilj, zaradi katerega je bila Višja policijska šola tudi ustanovljena. Nadgradili ste svoje znanje s široko paleto teoretičnih vedenj in praktičnih veščin. Pridobili ste tudi kompetence za vodenje delovnih procesov v enotah in razvili prepotrebne socialne veščine, ki jih pri našem delu ne moremo pogrešati. Vse to znanje so vam prenesli vaši predavatelji in inštruktorji, ki imajo bogate izkušnje na strokovnih področjih policijskega dela. Prepričana sem, da so vas opremili tudi z uporabnim in konkretnim znanjem, s preizkušenimi nasveti in lastnimi izkustvi iz svoje dolgoletne prakse. Spoštovane policistke in policisti, svoje poklicne poti zdaj začenjate na policijskih postajah širom Slovenije. Naj zaključek šolanja ne pomeni tudi konca vašega učenja. Ohranite svojo radovednost, ki vas je v prvi vrsti pripeljala do višje izobrazbe. Učite se od bolj izkušenih kolegov in izkoristite vsako priložnost za nova spoznanja. Predvsem pa naj vam novo pridobljeno znanje služi kot orodje, s katerim boste dvigali kakovost policijskega dela. Vaše lastne izkušnje, ki jih boste pridobili s prakso in neposrednim delom na terenu, pa vam bodo vlile poklicno samozavest in vas izoblikovale v suverene in samostojne strokovnjake."