Skoči do osrednje vsebine

Sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito v okviru Evropske unije

Mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, z delegacijo se od 9. do 10. oktobra 2019 v Helsinkih udeležuje 43. sestanka generalnih direktorjev za civilno zaščito držav Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in držav kandidatk, ki ga gosti Finska, predsedujoča Svetu EU.

Na sestanku delegati obravnavajo ključne zadeve glede razvoja civilne zaščite na ravni EU. Finsko predsedstvo je predstavilo nov pristop k odpornosti, vključno z medsektorskim sodelovanjem na področju hibridnih groženj, predvsem glede kemične, biološke, radiološke in jedrske varnosti. Razprava se osredotoča tudi na regionalno sodelovanje pri obvladovanju tveganj naravnih in drugih nesreč in aktivnosti za krepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite, predvsem z vidika preventivnih dejavnosti in nadaljnjega oblikovanja zmogljivosti rescEU ter vzpostavitve mreže znanja Unije na področju civilne zaščite. Delegati si bodo izmenjali tudi poglede na druge aktualne zadeve,  Hrvaška pa bo predstavila svoje aktivnosti predsedovanja na področju civilne zaščite v prvi polovici 2020.