Skoči do osrednje vsebine

Poseben nadzor UVHVVR nad uporabo aditivov

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) je v okviru letnega programa uradnega vzorčenja izvajala tudi nadzor nad uporabo aditivov. Zaradi ugotovljene vsebnosti aditiva (iz skupine sulfitov, ki spadajo med alergene) v nekaj mesnih pripravkih, je Inšpekcija UVHVVR v septembru in oktobru izvedla poseben uradni nadzor nad uporabo navedenega aditiva.

Inšpekcija je izdala devet opozoril, v enem primeru je odredila prepoved prodaje in prometa mesnih pripravkov, v dveh primerih pa je bil uveden prekrškovni postopek.

UVHVVR izvaja redne in posebne nadzore z namenom varovanja zdravja potrošnikov kot tudi zaščite interesov potrošnikov (kakovost, nepoštene prakse). V obdobju od 13. 9. 2019 do 20. 9. 2019 je zaradi predhodno ugotovljene nedovoljene vsebnosti aditiva iz skupine sulfitov, v 5. vzorcih mesnih pripravkov izvedla poseben uradni nadzor v nekaterih obratih, in sicer:

  • na sedežih trgovskih verig, ki imajo v svojih trgovinah mesnice, v katerih pripravljajo mesne pripravke (čevapčiče, pleskavice in pečenice),
  • v mesnicah in
  • gostinskih obratih, ki sami pripravljajo zgoraj navedene mesne pripravke.

Pregled je bil opravljen pri osmih trgovskih verigah, dvaindvajsetih mesnicah in sedemnajstih gostinskih obratih. Pri teh nosilcih živilske dejavnosti so inšpektorji odvzeli skupaj 34 vzorcev, z analiznimi izvidi je bila uporaba nedovoljenega aditiva potrjena še v enem primeru.  

Ugotovljena nedovoljena uporaba aditiva pri proizvodnji mletega mesa in mesnih pripravkov je bila ugotovljena predvsem v obratih mesnic, ki so del večjih trgovskih verig. Uporaba nedovoljenega aditiva ni bila prepoznana oziroma ugotovljena v okviru lastnega notranjega nadzora, ki so ga nosilci živilske dejavnosti dolžni izvajati, ampak s strani uradnega nadzora.

Po ugotovitvah Inšpekcije UVHVVR je bila uporaba nedovoljenega aditiva primer nepoštene prakse, neprepoznane s strani odgovornih nosilcev živilske dejavnosti. Iz pregleda dokumentacije (recepture mesnih pripravkov, roka obstojnosti izdelka…) je bilo razvidno, da ni šlo za sistemsko načrtno dodajanje nedovoljenega aditiva s strani nosilca živilske dejavnosti, ampak je bila uporaba le-tega praksa posameznikov. Izvajanje priprave mesnih izdelkov v tem primeru ni bilo skladno z navodilom za delo in recepturo. Aditivi iz skupine sulfitov (E220-E228) spadajo med tiste aditive, katerih uporaba v mesu in mesnih pripravkih ni dovoljena. Poleg tega spada v skupino alergenov. Sicer se je sulfit uporabljal za preprečevanje oksidacije mesnega pripravka.

Inšpekcija UVHVVR je pri izvedbi posebnega nadzora ukrepala z izdajo devetih opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, v enem primeru je odredila prepoved prodaje in prometa mesnih pripravkov, dokler nosilec živilske dejavnosti ne dokaže, da so živila skladna in varna. V dveh primerih je bil uveden prekrškovni postopek. Tovrstna praksa v sistemu gostinskih obratov ni bila odkrita.