Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved ob odprtju prenovljenih prostorov UE Lenart izpostavil dobro sodelovanje med občino in državo (tudi UE)

S ciljem izboljšati delovne pogoje zaposlenih na upravnih enotah ter omogočiti čim bolj kakovostni javni servis za državljane, Ministrstvo za javno upravo kontinuirano vlaga v obnovo prostorov upravnih enot po Sloveniji. V letih 2018 in 2019 je tako potekala tudi obsežnejša prenova prostorov v Upravni enoti Lenart (UE), kjer so bile lansko leto prenovljene talne površine v skupni površini 147 m2, letos pa še v površini 432 m2. Poleg tega je potekalo beljenje prostorov, občina Lenart in ministrstvo pa smo že pred časom financirali tudi dvigalo, prilagojeno gibalno oviranim osebam. Investicijo je vodilo Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za stvarno premoženje.

Večina del je bila izvedena v mesecu avgustu 2019, ko je bila najmanjša obremenitev upravne enote s strani uporabnikov. Izvajalec obnove je bil T-Trio projekt d.o.o, vrednost investicije pa je znašala 47.295,97 EUR z DDV.

Upravna enota Lenart za nudenje javnih storitev uporablja poslovne prostore v lasti Občine Lenart, na podlagi ugotovitvene pogodbe oktobra 2017, s katero so soglašali Republika Slovenija - Ministrstvo za javno upravo, Upravna enota Lenart in Občina Lenart. Upravna enota zaseda 56% poslovnih prostorov, občina pa 44%.

Slovesnega odprtja prenovljenih prostorov se je v sredo, 9. oktobra 2019, s sodelavci udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je zbrane uvodoma najprej nagovoril ter izpostavil je dobro sodelovanje med občino in upravno enoto: »Med iskrenimi ljudmi so možne dobre zgodbe in takih zgodb, sodelovanje med upravnimi enotami oz. državo in občinami, je mnogo. Tak dogodek se mogoče nekomu ne zdi nič posebnega, jaz pa vem, da je,« je povedal minister. Ob tem je poudaril pomen dostopnosti javnih storitev: »Pomembno je ohranjati ta stik naših storitev z ljudmi, da postanemo še bolj dostopni,« ter dodal, da je omenjena pridobitev pomembna tako za uporabnike, kot tudi zaposlene. Poudaril je, da bo ministrstvo takšne projekte zmeraj podpiralo: »Tam, kjer je volja na strani občine, bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj z upravnimi enotami, vselej pristopilo in sodelovalo s finančnimi sredstvi, da se takšni projekti uresničijo.«

Ob koncu je minister vsem zaposlenim zaželel uspešno in prijetno delo v prenovljenih prostorih.

Goste so pozdravili tudi gostitelj, načelnik UE Lenart Jožef Kraner in župan občine Lenart Janez Kramberger. Oba sta se zahvalila vsem sodelujočim pri obnovi ter prav tako izpostavila dobro sodelovanje med občino, ministrstvom in upravno enoto. Načelnik Kraner je predstavil kronologijo obnove prostorov na UE ter ob tem poudaril: »S to obnovo smo zaključili cikel večletnih vlaganj in s temi vlaganji prišli do kvalitetnih, novih prostorov, strankam pa omogočili boljši dostop do naših storitev.« Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem zaposlenim, ki so potrpežljivo, strpno in razumevajoče pomagali pri obnovi, tudi selitvi pohištva.

Župan občine Lenart Kramberger je prav tako izrazil zadovoljstvo in hvaležnost ob zaključku projekta in napovedal, da stavbo občine ter upravne enote čaka še nekaj vlaganj, pri čemer bo vesel sodelovanja in finančne pomoči. Ob tem je dodal: »Tako v upravni enoti kot občini, delamo za iste ljudi in mnogi, ki prihajajo skozi ta vrata, velikokrat rečejo, da gredo na občino, pa so namenjeni na upravno enoto, kar konec koncev ni pomembno. Slika, ki jo dajemo uslužbenci in funkcionarji občin in upravnih enot je, da, če smo vsi dobri in zadovoljujemo pričakovanja ljudi za katere delamo, je to vredu in najbolj pomembno.«

Slovesnost je popestril tudi bogat kulturni program, ki so mu sledili prerez traku, ogled prostorov in srečanje ministra z zaposlenimi.

Podrobneje o UE Lenart

Upravna enota Lenart obsega teritorij 205 km2, na tem območju pa je šest občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Organizacijsko sestoji iz Oddelka za upravne notranje zadeve, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo ter Službe za skupne zadeve. Krajevnih uradov enota nima. Uradni prostori za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez so na šestih drugih lokacijah:

  • večnamenski prostor »Center Slovenskih goric«, Lenart;
  • Dom kulture Benedikt, Benedikt;
  • Kulturni dom Cerkvenjak, Cerkvenjak;
  • večnamenski prostor  »avla občine Sveta Ana«, Sveta Ana v Slovenskih goricah;
  • Protokolarno-razstavni center Sv. Martin, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in
  • Kulturni dom Jurovski Dol, Jurovski Dol.

Na tem območju sta tudi izpostavi ministrstev: Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, Policijska uprava Maribor, Policijska postaja Lenart in Ministrstvo za finance -  Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Maribor, Sektor za davke, Pisarna Lenart v Slovenskih goricah. Na UE Lenart je trenutno zaposlenih 21 oseb, ki so v letu 2018 opravili 8.229 upravnih zadev (ZUP), 21.064 drugih upravnih nalog (DUN) in 53 prekrškovnih postopkov (PREK).

S storitvami upravne enote so stranke zelo zadovoljne, kar dokazuje tudi letna ocena, saj so uporabniki storitev UE Lenart v letu 2018 ocenili delo UE z oceno 4,99 (lestvica od 1 do 5).