Skoči do osrednje vsebine

Minister na 130. obletnici zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( ZZZS) je danes na slavnostni prireditvi pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije obeležil 130. obletnico zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Zbrane goste, predstavnike države, izvajalcev zdravstvenih storitev in zdravstvenih delavcev, zavarovanih oseb in pacientov ter organov upravljanja ZZZS in delavce ZZZS sta uvodoma nagovorila Dejan Židan, predsednik Državnega zbora RS in Aleš Šabeder, minister za zdravje.

Minister je uvodoma čestital  vsem partnerjem v zdravstvu, delavkam in delavcem v zdravstvu, zdajšnjim in nekdanjim zaposlenim na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, vodstvu zavoda za  uspešno delo in skrb  za bolne in poškodovane. 

V nadaljevanju je minister povedal: 

"Dolgo pot ste prehodili, 130 let - oziroma še več, če štejemo prve začetke zdravstvenega zavarovanja na slovenskem  - ni malo. Zdravstveno zavarovanje, kot ga poznamo danes, se je razvilo, ko sta se delodajalec in delavec sporazumela, da je delavcu potrebno zagotoviti njegovo varnost z zdravstvenim zavarovanjem. S tem so delo postavili v kontekst skrbi za zdravje delavca. Le zdrav delavec lahko kakovostno opravlja svoje delo in zagotavlja gospodarsko rast, zato je tudi vlaganje v zdravje postala pomembna naložba in temelj družbenega napredka. Zdravstveno zavarovanje je bilo in je zato organizirano po načelu solidarnosti kot obvezno. Dolgo pot ste prehodili, 130 let - oziroma še več, če štejemo prve začetke zdravstvenega zavarovanja na slovenskem  - ni malo. Zdravstveno zavarovanje, kot ga poznamo danes, se je razvilo, ko sta se delodajalec in delavec sporazumela, da je delavcu potrebno zagotoviti njegovo varnost z zdravstvenim zavarovanjem. S tem so delo postavili v kontekst skrbi za zdravje delavca. Le zdrav delavec lahko kakovostno opravlja svoje delo in zagotavlja gospodarsko rast, zato je tudi vlaganje v zdravje postala pomembna naložba in temelj družbenega napredka. Zdravstveno zavarovanje je bilo in je zato organizirano po načelu solidarnosti kot obvezno. 


Naš zdravstveni sistem je v primerjavi z ostalimi državami - kot vedno povem – dober, relativno kakovosten in učinkovit, seveda s prostorom za izboljšanje. Povprečna življenjska doba naših državljanov je namreč nad povprečjem Evropske unije, smrtnost dojenčkov v Sloveniji je ena najmanjših na svetu, v vrhu smo po enakopravni dostopnosti do zdravstvenih storitev. 


Zavedamo pa se tudi pomanjkljivosti:- potrebujemo bolj celovito modernizacijo našega zdravstvenega sistema;- vemo, da še nismo odgovorili na izzive staranja prebivalstva. Zakon o dolgotrajni oskrbi je nujen, mora biti dober in mora odgovoriti na ključna vprašanja, zato je priprava zakona daljša, kot bi si želeli. - Naš izziv je tudi slediti hitremu razvoju novih zdravstvenih tehnologij - in vsi mi smo pred vsakodnevnim izzivom uporabe in financiranja novih, pregrešno dragih bioloških in genskih zdravil. 


Vse to že pomeni - še bolj pa bo - velik porast izdatkov za zdravstvo in pogosto tudi razkorak med razpoložljivimi in potrebnimi kadrovskimi, prostorskimi in finančnimi viri za zdravstvo. 
V bližnji prihodnosti nas torej čaka kar nekaj izzivov, če  omenim le nekatere: 
- zagotoviti bo potrebno zadostne vire za zdravstvo ter prehod na sistem financiranja, ki bo proticikličen, bolj odporen na morebitne javno-finančne krize - morali bomo zagotoviti učinkovito razporejanje in gospodarno porabo razpoložljivih virov, za kar bo potrebno tudi posodobiti vlogo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot aktivnejšega kupca zdravstvenih storitev;  

- zagotoviti moramo primeren dostop zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev in drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja- imamo skupni izziv pravično in hitro zagotavljati vedno nova biološka in genska zdravila, - in naj omenim še en aktualni skupni izziv – spremembe oziroma ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V tej luči je predvidena še večja odgovornost vašega Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Za zdaj je to le predlog, uskladiti ga bo potrebno tako z vami kot s politiko in tudi socialnimi partnerji. Po naši časovnici, če se ne bo koalicija odločila drugače, bo predlog sprememb pripravljen junija. 


Prav in dobro bi bilo, če bi se kot družba o vseh teh skupnih izzivih čim bolje poenotili in razumeli pomen vlaganja v zdravstvo in zdravje, ker mislim, da to je naša skupna želja. Zdravje je pomembno za vse nas, za zdravje ne bi smela biti pomembna politična barva ali socialni položaj. In če hočete, zdravje je pomembno tudi za gospodarstvo, napredek in blaginjo celotne družbe." je zaključil minister za zdravje Aleš Šabeder.