Skoči do osrednje vsebine

Minister Bertoncelj na zasedanji finančnih ministrov EU in Tatra Summit

Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se bo v sredo in četrtek v Luksemburgu udeležil zasedanja finančnih ministrov EU in območja evra. Med drugim bodo obravnavali predlog evropske uredbe o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost v območju evra. V petek in soboto pa se bo minister Bertoncelj v kraju Štrbské Pleso na Slovaškem udeležil zasedanja Tatra Summit, na katerem bodo govorili o konkurenčnosti EU.

Evropska komisija bo na tokratnem zasedanju finančnih ministrov EU predstavila predlog evropske uredbe o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost v območju evra. Uredba, katere cilj je spodbujati kohezijo v EU z zagotavljanjem finančne podpore članicam območja evra za reforme in naložbe, ureja vidike upravljanja prihodnjega instrumenta. Slednje bo skladno z dobro uveljavljenim procesom tako imenovanega evropskega semestra oziroma procesa usklajevanja fiskalnih in ekonomskih politik držav članic EU. Slovenija predlog okvira za upravljanje in s tem uredbo podpira.

Ministri bodo razpravljali in izmenjali mnenja tudi o poročilu skupine modrecev, ki je bila aprila letos ustanovljena z namenom, da preuči priložnosti za racionalizacijo financiranja razvojnih politik na ravni EU in predlaga možnosti za reformo obstoječe ureditve. Slovenija prizadevanja za učinkovitejšo organizacijo financiranja omenjenih politik podpira.  

Na dnevnem redu je tudi seznanitev s stanjem in izmenjava mnenj o izvajanju akcijskega načrta za preprečevanje pranja denarja, ki so ga ministri sprejeli decembra 2018. Slovenija podpira prizadevanja za izboljšanje sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, izražamo pa previdnost glede nadaljnjega spreminjanja EU zakonodajnega okvira. Menimo, da je treba deležnikom na področju preprečevanja pranja denarja pustiti nekaj časa, da nedavno sprejete spremembe dejansko kontinuirano izvajajo v praksi, in šele potem pristopiti k morebitnim novim zakonodajnim iniciativam. Poleg tega bodo ministri razpravljali še o metodologiji za pripravo EU seznama visoko tveganih tretjih držav z vidika pranja denarja, ki ga mora vzpostaviti Evropska komisija.

Ministri se bodo seznanili tudi z letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvajanju proračuna EU za finančno leto 2018, izmenjali bodo izkušnje o evropskem semestru 2019, se pripravili na letno zasedanje skupine G20 in Mednarodnega denarnega sklada ter se seznanili s poročilom o dosedanjem delovanju in nadaljnjih korakih koalicije finančnih ministrov za podnebne ukrepe.

Na zasedanju Evroskupine v rednem formatu bodo ministri med drugim opravili tematsko razpravo o razvoju konkurenčnosti v območju evra in se seznanili s stanjem v bančnem sistemu, v vključujočem formatu (EU27 brez Velike Britanije) pa bodo nadaljevali razpravo o proračunskem instrumentu za konvergenco in konkurenčnost v območju evra.

V petek in soboto pa se bo minister Bertoncelj na Slovaškem udeležil zasedanja Tatra Summit, na katerem bodo ministri za finance, evropski komisarji in drugi visoki gostje s področja financ razpravljali o konkurenčnosti EU. V okviru več panelov se bodo posvetili različnim vidikom te teme. Minister Bertoncelj bo kot govorec sodeloval na panelu, namenjenem razpravi o kapitalskih trgih Evrope. Ta bo osredotočena predvsem na vlogo držav srednje in vzhodne Evrope v prihodnjem procesu integracije kapitalskih trgov EU. Ob robu vrha bo potekalo tudi delovno srečanje na visoki ravni Evropske investicijske banke in ministrov za finance držav, ki prejemajo kohezijska sredstva EU. Srečanja se bo udeležil tudi minister Bertoncelj.