Skoči do osrednje vsebine

Sipina v Zlatoličju

V drugi polovici septembra smo na Direkciji RS za vode pričeli z vzdrževalnimi deli na sipini Zlatoličje na levem bregu reke Drave nasproti naselja Zlatoličje. Sipina se je namreč močno zarasla z grmičevjem in drevesno zarastjo, kar je zmanjševalo prevodnost korita v primeru nastopa visokih voda. Z odstranitvijo zarasti in muljastih naplavin smo vzpostavili golo prodišče.
1 / 3