Skoči do osrednje vsebine

Podpis pogodbe za vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

V četrtek, 10. oktobra 2019 bo Uprava RS za pomorstvo z izvajalcem Elman Srl, Pomezia (Rim), Italija, podpisala pogodbo za vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju.

Cilj predmetne operacije je vzpostaviti Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah in tako izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe na morju. V okviru vzpostavitve navedenega centra bo nameščena nova oprema, ki bo skupaj z organizacijo službe nadzora ladijskega prometa prispevala k znatnemu znižanju verjetnosti nastanka izrednega dogodka vse do 75%. Pojavnost tovrstnih dogodkov se bo z obstoječih 20 let podaljšala na obdobje 80 let.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 7 "Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti", prednostne naložbe 7.3 "Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T" specifičnega cilja "Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju". Investicija obsega pripravo dokumentacije, dobavo in montažno strojne in programske nadzorne opreme, ureditev prostorov Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah v novi poslovni stavbi Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, posodobitev nadomestnega centra in usposabljanje zaposlenih.

Ključni senzorji in sistemi, ki bodo vzpostavljeni v okviru investicije:Kjučni senzorji in sistemi, ki bodo vzpostavljeni v okviru investicije:

 • Center za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju,• vzpostavitev lokacij namestitve senzorjev,
 • nadomestni center in center za usposabljanje,
 • pomorski radar, 
 • obalne analogne in digitalne radijske VHF postaje, AIS radijske postaje, radijski linki in oprema za določanje smeri izvora radijskega signala,• dnevne in nočne kamere, 
 • meteorološke postaje, senzorji plimovanja in senzorji vidljivosti, 
 • oprema za DGPS korekcijo, 
 • strežniška in računalniška strojna oprema,
 • programska oprema za nadzor prometa, 
 • programska oprema za iskanje in reševanje,
 • programska oprema za spremljanje in odziv na onesnaženja, 
 • programska oprema za usposabljanje operaterjev in izvajanje simulacij.

Skupna pogodbena vrednost del znaša 2.607.811,00 EUR, znesek predviden za vzpostavitev Centra RS z nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju (brez vzdrževanja) znaša 2.287.561,00 EUR. Prispevek Evropske unije pri realizaciji celotnega projekta je 1.563.313,06 EUR.