Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Katič na zasedanju Sveta ministrov, pristojnih za pravosodje

Ministrica Andreja Katič se je danes, 7. oktobra 2019, udeležila zasedanja Sveta ministrov, pristojnih za pravosodje.

1 / 4

Pred začetkom zasedanja se je ministrica srečala z novo nemško ministrico Christine Lambrecht ter portugalsko državno sekretarko Anabelo Pedroso. Pogovor je tekel o pripravah prioritet v okviru trio programa za predsedovanje Svetu EU.

Uvodoma so ministri izmenjali svoje poglede glede boj proti korupciji, predvsem z vidika morebitne uvedbe nove evropske strategije na tem področju. Ministrica je pobudo pozdravila in hkrati opozorila, da mora nova strategija predstavljati dodano vrednost. Na področju boja proti korupciji namreč obstoji več mednarodnih instrumentov, zato je ministrica predvsem podarila pomen dobrega izvajanja ter iskanja sinergij med obstoječimi instrumenti. Obenem pa dodala, da bi k dvigu vzajemnega zaupanja med držami članicami, pripomogla aktivna vloga EU pri boju proti korupciji tudi z vidika delovanja njenih lastnih institucij. Zato je ministrica podprla polno članstvo EU v organizaciji GRECO.

V popoldanskem delu zasedanja je finsko predsedstvo predvidelo izmenjavo mnenj ministrov glede Izzivov na področju temeljnih človekovih pravic, s katerimi bo Evropska unija soočena v prihodnjem obdobju. Ministrica je v svoji intervenciji izpostavila pomen ustreznega odzivanja na nove izzive, ki izhajajo iz spremenjenih globalnih razmer. Poudarila je, da se sprejete zaveze in standardi na področju temeljnih človekovih pravic ne smejo znižati. Izpostavila je, da bo v prihodnjem obdobju ključen izziv razvoj umetne inteligence, kjer bo potrebno nasloviti uvajanje ustreznega regulativnega okvirja, ki bo zagotavljal etično uporabo ter spoštovanje človekovih pravic. Naslednji velik izziv je preprečevanje sovražnega govora, še posebej z vidika uporabe spletnih platform in socialnih omrežij. Ministrica je v tej zvezi v svoji intervenciji posebej izpostavila tudi pomen delovanja Evropske agencije za temeljne pravice.

Svet ministrov je sprejel sklepe o delovanju Eurojusta, ki ustrezno naslavljajo nadaljnje izzive delovanja te agencije. Ob tej točki dnevnega reda je direktor EUROJUSTA predstavil vzpostavitev in delovanje novega pravosodnega protiterorističnega registra.

Svet ministrov je še potrdil strategijo pristopa EU h konvenciji Sveta Evrope o človekovih pravicah, kjer je ponovil zavezo Evropske Unije k pristopu k tej konvenciji. 

Sprejeti so bili tudi sklepi o stanju ter izzivih, ki izhajajo iz okvira Listine temeljnih pravic po preteku 10 letnega obdobja.