Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek na odprtju kmetijskega sejma

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil slavnostnega odprtja 24. Jesenskega kmetijsko obrtnega sejma v Komendi. Med obiskom je poudaril željo ministrstva po večji digitalizaciji kmetijstva, tudi v smislu soočanja z izzivi podnebnih sprememb.

Državni sekretar dr. Podgoršek je med ogledom sejma kot najbolj aktualno temo izpostavil digitalizacijo, "ki se širi na vsa področja našega življenja, tudi v kmetijstvo, kjer ta trend, znan kot precizno kmetijstvo, spreminja način kmetovanja." Poudaril je glavni cilj digitalizacije, torej s pomočjo novih pristopov izboljšati modele kmetovanja, da z manj vložki doseženo več - manjšo porabo surovin, energije in dela, hkrati pa izboljšamo kakovost in količino pridelkov. "Digitalizacija predstavlja eno najpomembnejših področij v pripravi nove strategije kmetijstva Republike Slovenije, saj pomembno prispeva k zmanjševanju tveganj, večji predvidljivosti, boljši uporabi virov, manjši porabi materiala, večjemu donosu. Pri tem pa uporaba sodobnih informacijskih tehnologij v kmetijstvu ne sme imeti negativnih učinkov na okolje. Nasprotno, pogoj je, da bodo le-te ohranjale in pozitivno vplivale na nanj. Z inovacijami in uporabo digitalnih tehnologij se lahko hitreje odzivamo in soočamo s posledicami klimatskih sprememb, tako na strani blaženja kot tudi prilagajanja na potencialne posledice."

Dr. Podgoršek je izpostavil še intenzivno pripravo mnogih strateških in zakonodajnih rešitev, ki bodo slovensko kmetijstvo razvile, okrepile in ponesle v 21. stoletje. "Prepričan sem, da bomo le s sodelovanjem lahko dosegli zastavljene cilje in nove uspehe. Takšni dogodki, kot je sejem v Komendi, pa so zagotovo odlična priložnost za povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti." Dr. Podgoršek je obiskal tudi razstavni prostor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer je letos pozornost predvsem na zdravi hrani in promociji izbranih shem kakovosti.

Pametno kmetijstvo ima velik potencial za doseganje bolj produktivne in trajnostne kmetijske proizvodnje, saj temelji na bolj natančnem in učinkovitejšem pristopu. Najpomembnejši razlog za uvajanje digitalizacije ni le ekonomski, lahko namreč prinese velike koristi v zvezi z okoljskimi vprašanji, kot so učinkovitejša uporaba vode, manjša uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, manjša poraba goriva, optimizacija obdelave. Prav tako se ministrstvo izrazito zaveda pomena prilagajanja podnebnim spremembam in zavez, ki iz tega izhajajo. Naš cilje je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu za 1% do leta 2030, kar lahko dosežemo z naborom različnih ukrepov.