Skoči do osrednje vsebine

Za odgovoren in čuteč odnos do živali

Svetovni dan varstva živali, ki ga obeležujemo 4. oktobra, je posvečen dobrobiti vseh živali ter izboljšanju njihovih življenjskih pogojev. Z njegovo obeležitvijo tudi na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarjamo na nujen dvig statusa živali z vidika njihovega dobrega počutja ter na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst, hkrati pa opominjamo na pomembno vlogo živali v našem vsakdanjem življenju.

Zaščita živali je ena izmed vrednot tudi slovenske družbe, zapisana je v Ustavi RS in je zato dolžnost vsakogar. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvajata kampanjo ozaveščanja prebivalcev Slovenije o odgovornem lastništvu hišnih živali. Nagovarjamo vse populacijske skupine s ciljem razumevanja dobrobiti živali, gre za nudenje vseh osnovnih potreb živali, pozitiven odnos do živali in poudarjanje obveznosti lastnikov živali v družbi.

Odgovoren lastnik se zaveda potreb živali, pa tudi svojih dolžnosti, kot so uporaba povodca, redno cepljenje, ustrezna vzgoja in šolanje, preprečevanje motenj v obnašanju, preprečevanje lajanja, preprečevanje nenadziranega razmnoževanja, nakup pri priznanem vzreditelju, izogibanje nakupom preko spleta ter previdnost pri reševanju uličnih psov iz tujine.

Kar se je leta 1931 v Firencah začelo kot dan, na katerega naj svet pomisli na stisko ogroženih živalskih vrst, se je sčasoma razvilo v mnogo več. Človek se je namreč skozi vso svojo zgodovino razvijal v sobivanju z živalmi. Če živali imamo, gojimo, posedujemo v svoje dobro, potem je naša moralna dolžnost, da zanje skrbimo na način, ki jim ne povzroča nepotrebnega trpljenja in jim omogoča, kar sodobna stroka dobrobiti živali imenuje »življenje, ki ga je vredno živeti«.

Etika ravnanja z živalmi se danes odraža tudi v zakonodaji številnih držav. Pri tem je Evropska unija v mnogih pogledih svetovni zgled. Temeljna listina, Pogodba o delovanju EU navaja, da so živali čuteča bitja in da morajo države članice pri dejavnostih, ki vključujejo delo z živalmi, poleg omenjenega upoštevati še načelo ščitenja kulturnih tradicij in izročil narodov.

Predpisi, ki urejajo področje zaščite živali, v večini primerov določajo zahteve, ki jih je treba izpolnjevati, da bi živalim zagotovili minimalne pogoje za bivanje, ki naj jim ne bi povzročali trpljenja. Skrbnik živali, ki izpolnjuje te zahteve, zagotavlja najmanj, kar je po mnenju zakonodajalca potrebno za vzdrževanje določene stopnje dobrobiti živali. Predpisani standardi so tudi edino merilo, na osnovi katerega delujejo uradni organi nadzora. Na žalost imajo ti omejene možnosti vplivanja na odnos ljudi do živali. Pomembna naloga omenjenih služb je ukrepati proti kršiteljem zakonodaje, kar pa še zdaleč ni dovolj.

Tudi zato je ozaveščanje o tej problematiki tako pomembno. Ozaveščanje javnosti ob svetovnem dnevu varstva živali je usmerjeno na vso družbo in ne izključno le na lastnike živali.