Skoči do osrednje vsebine

Uprava za jedrsko varnost je gostila avstrijsko delegacijo

Letošnje srečanje med Slovenijo in Avstrijo po sporazumu o zgodnjem obveščanju in o izmenjavi informacij je potekalo 1. in 2. oktobra v prostorih Uprave za jedrsko varnost.

Tokratno srečanje slovenskih in avstrijskih predstavnikov, ki ga predvideva Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji (BATIRN) iz leta 1996, je že enaindvajseto, pri čemer pogodbenici izmenično izmenjujeta gostovanje.

Avstrijsko delegacijo je vodil g. Ronald Sturm, vodja oddelka za energijo Zveznega ministrstva za Evropo, integracijo in zunanje zadeve, slovensko pa g. Igor Sirc, direktor Uprave za jedrsko varnost.

Tudi tokratni sestanek je potekal po uveljavljenem dnevnem redu, kjer sta si obe strani izmenjali novosti na področju zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na radiološke izredne dogodke in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, slovenska delegacija pa je predstavila tudi novosti, vezane na slovenski jedrski program, predvsem na delovanje NE Krško. Avstrijska delegacija si je ogledala tudi Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov na Brinju pri Ljubljani, kjer jim je osebje Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) predstavilo svoje delo in organiziranost skladišča.

Avstrijska delegacija, tradicionalno sestavljena iz predstavnikov zveznih ministrstev in ustanov ter predstavnikov vlad Štajerske, Koroške in Zgornje Avstrije, je ob pripravah na sestanek izrazila željo po nekaterih dodatnih pojasnilih, vezanih predvsem na stopnjo napredka pri nekaterih projektih, npr. nadgradnji varnosti v NEK in gradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini.

Tudi tokrat je sestanek potekal v odprtem in konstruktivnem duhu, dogovorjeno pa je bilo, da bo naslednji sestanek gostila avstrijska stran, predvidoma v oktobru leta 2020.