Skoči do osrednje vsebine

Spremembe odobrenih programov za ukrep "Promocija vina na tretjih trgih"

Vlagatelji, ki imajo odobren program za promocijo vina na tretjih trgih, morajo v primeru sprememb dejavnosti iz programa o tem obvestiti Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer najmanj 30 dni pred začetkom izvajanja posamezne dejavnosti.

Sprememba dejavnosti ne sme vplivati na višino sredstev, dodeljenih z navedeno odločbo.

Spremembo programa lahko vlagatelji sporočijo z dopisom po pošti na naslov: ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: vin-ukrepi.aktrp@gov.si s pripisom "Sprememba programa 33041 - št. odločbe programa/2019".

Agencija bo nato odločila o ustreznosti spremembe programa.