Skoči do osrednje vsebine

Sodna statistika

Ministrstvo za pravosodje v skladu z določili Sodnega reda obdeluje podatke o poslovanju sodišč in štirikrat letno na spletni strani objavi bilten »Sodna statistika«.

Prav tako je na spletni strani objavljena metodologija vodenja statističnih podatkov.

Sodna statistika, ki pravosodnim in drugim državnim organom, gospodarstvu in javnosti zagotavlja podatke o stanju in gibanju sodnih zadev, je odslej javno dostopna na portalu OPSI na povezavi: https://podatki.gov.si/dataset/sodna-statistika-bilten