Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za izlov cipljev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni poziv za prijavo k udeležbi pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu. Ribolov zimskih jat cipljev poteka v času od 1. decembra 2019 do 30. aprila 2020. Zainteresirani ribiči morajo prijavo na javni poziv oddati do 17. oktobra.

Rok za prijavo na javni poziv je 17. oktober 2019.

K organiziranemu ribolovu se lahko prijavijo imetniki veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov. Ribiči lahko vložiti vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov za sodelovanje pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev (Liza aurata) in drugih vrst pridnenih rib, ki se z njimi pojavljajo istočasno. Vloga se nahaja na obrazcu, ki je priloga 2 Pravilnika o dovoljenju in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov  oz. priloga 1 v javnem pozivu.

Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja k organiziranemu ribolovu zimskih jat cipljev in je bilo aktivno v zadnjem koledarskem letu pred oddajo vloge na javni poziv. Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov in iztovorjeno količino rib.

Organiziran ribolov zimskih jat cipljev in drugih vrst pridnenih rib je dolgoletna tradicija, za ohranjanje katere je nujna primerno organizirana skupina ribičev, ki ima svojega vodjo. 

Imetniki posebnega dovoljenja lahko lovijo le v organizirani skupini pod vodstvom vodje ribolova in ne kot posamezniki. Pogostost posameznih ribolovov določi vodja ribolova, vendar največ 10 ribolovov. Ribolov pomeni vsaka uporaba ribolovnega orodja v ribolovnem rezervatu. 

Organiziranega ribolova se ne sme izvajati bližje kot 150 m od objektov namenjenih gojitvi morskih organizmov. Navzočnost potapljača pri izvajanju organiziranega ribolova ni dovoljena. V kombinaciji z zaporno plavarico je dovoljena uporaba razsvetljave in uporaba spremljajočega plovila. Poveljniki vseh ribiških plovil z izdanim posebnim dovoljenjem morajo pri izpolnjevanju ladijskih dnevnikov pod opombe vpisati: »ribolov cipljev«, kadar se ribolov izvaja v skladu s posebnim dovoljenjem.  


Vodjo ribolova določijo imetniki posebnega dovoljenja za sodelovanje pri ribolovu zimskih jat cipljev na prvem organizacijskem sestanku, ki ga organizira Zavod za ribištvo Slovenije – izvajalec javne službe svetovanja v ribištvu. Vodja ribolova je tisti, ki na prvem organizacijskem sestanku dobi večino glasov prisotnih imetnikov posebnega dovoljenja za sodelovanje pri ribolovu zimskih jat cipljev. 

Rok za prijavo na javni poziv je 17. oktober 2019. Prijave zbira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.