Skoči do osrednje vsebine

Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in Agenda 2030

V Mariboru je med 25. 9. in 27. 9. 2019 na Inštitutu informacijskih znanosti potekal Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije pod naslovom Knjižnice – obvladovalke podatkov?

Cilji trajnostnega razvoja

Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

Sodobni razmislek o podatkih v knjižnici terja veliko podporo strokovnih kolegov, stalno izmenjavo mnenj, spoznavanje najnovejših trendov in smernic, pogumno soočanje z izzivi, pozornost dobrim praksam in predvsem kritični pogled v ogledalo, zato so udeleženci kongresa obravnavali različna področja in vidike ustvarjanja, ohranjanja in uporabe podatkov v knjižnicah, ki so s svojimi storitvami ena najpomembnejših mrež v sistemu vrednot, saj predstavljajo odprtost in enakopravnost, so usmerjene h globalnemu ob upoštevanju lokalnega in s prepoznavanjem specifičnega posredujejo zavedanje o pomenu znanja v družbi. Knjižnice lahko z bogatimi izkušnjami obvladovanja podatkov in kritičnim pristopom k metodologiji zbiranja, urejanja, analize, segmentiranja in uporabe podatkov ter podatkovnega rudarjenja pomembno prispevajo k boljšemu življenju sedanjih in bodočih generacij in k ohranjanju življenjskega okolja.


Predstavnica Ministrstva za kulturo mag. Tatjana Likar je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavila tudi pomen knjižnic za trajnostni razvoj. "Medsebojne povezave in prepletenost ciljev trajnostnega razvoja so bistvenega pomena, kar knjižnicam, ki so s svojimi bogatimi zbirkami podatkov spodbujevalke razvoja, predstavlja nove priložnosti. Knjižnice so del družbe, ki je usmerjena k različnim ciljem, in kot take pomenijo priložnost za vse. Ne glede na številna vsebinska in organizacijska vprašanja ter ovire, povezane z obvladovanjem podatkov, morajo imeti knjižnice aktivno vlogo v razvojni politiki, saj bodo le tako lahko prispevale k ciljem trajnostnega razvoja."

Iskalnik