Skoči do osrednje vsebine

Redni remont Nuklearne elektrarne Krško

Po osemnajstih mesecih uspešnega obratovanja bo od 1. oktobra do predvidoma 29. oktobra v NE Krško potekal redni remont.

NE Krško bo med remontom, poleg menjave dela goriva, izvedla obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oz. nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti. Med pomembnejšimi dejavnostmi so zamenjava 56 gorivnih elementov, kemično in mehansko čiščenje uparjalnikov, dela na motorju reaktorske črpalke, na  črpalki za odvod zaostale toplote ter na turbinskih ventilih, mehanska obdelava prirobnice reaktorske posode in zamenjava polovice varnostnih baterij. Poleg tega bodo opravljena še ostala planirana vzdrževalna dela, nadzorna testiranja in preverjanja brezhibnosti opreme.

NE Krško bo izvedla tudi več pomembnih sprememb in nadgradenj. Glavna dejavnost na področju varnostne nadgradnje elektrarne bo 4. faza izgradnje pomožne komandne sobe, ki bo omogočala varno zaustavitev elektrarne in njeno dolgotrajno hlajenje iz dislocirane lokacije na območju NE Krško v primeru, da glavna komandna soba ni razpoložljiva. Glavni namen projekta nadgradnje varnosti je varno obratovanje in zaustavitev v primeru nesreč, ki med projektiranjem elektrarne niso bile upoštevane. Poleg omenjene nadgradnje bo uvedenih skupaj deset pomembnejših sprememb. Vse navedene aktivnosti so temelj za varno obratovanje NE Krško tudi pri potencialnem obratovanju preko projektno predvidene življenjske dobe.

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) skrbno spremlja vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih dejavnosti med remontom. Inšpekcija URSJV bo v času remonta 2019 v NE Krško prisotna ves čas. Strokovno pomoč pri nadzoru bodo nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. Elektrarna bo lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko bodo pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje.

Iskalnik