Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo od leta 2016 ne zaračunava stroškov reševalnih helikopterskih prevozov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Na portalu pozareport.si je bil 29. septembra 2019 objavljen članek urednika Bojana Požarja, v katerem navaja, da Ministrstvo za obrambo dvojno zaračunava prevoze s helikopterji, kar naj bi dokazovali tudi podatki iz aplikacije Erar. Navedbe ne držijo, zato v nadaljevanju prikazujemo nasprotna dejstva.

Podatek, da naj bi Ministrstvo za obrambo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za helikopterske prevoze letno prejelo 4,9 milijona evrov, ni resničen. Znesek, ki je naveden v članku in viden v aplikaciji Erar, velja za obdobje 2003–2019 in ne za enoletno obdobje. V tem skupnem znesku so prikazana predvsem mesečna povračila ZZZS za bolniško odsotnost zaposlenih na Ministrstvu za obrambo, vključno s Slovensko vojsko ter Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Slovenska vojska, skladno z normativnimi akti ZZZS, od 1. novembra 2016 ne izdaja računov za helikopterske nujne medicinske prevoze in reševanje v gorah v Republiki Sloveniji, saj sredstva zagotavlja iz obrambnega proračuna. Težave s plačevanjem helikopterskih prevozov se pojavljajo izključno za prevoze obolelih in poškodovanih oseb iz tujine. Dejstvo je, da je Slovenska vojska le izvajalec helikopterskih prevozov. Zaračunavanje teh prevozov žal na državni ravni ni sistemsko urejeno, zato so se tovrstni helikopterski prevozi v zadnjih letih zaračunavali uporabniku helikopterskega prevoza, ki ga je ob naročilu navedel naročnik prevoza – pristojna zdravstvena ustanova v Sloveniji. Uporabniku oz. zavarovalnici, kjer je bil uporabnik zavarovan, je Slovenska vojska poslala račun za opravljen prevoz. V zadnjem letu so bili izvedeni trije tovrstni prevozi iz tujine v Slovenijo. Na pobudo ministra za obrambo se ta problematika skupaj s pristojnim Ministrstvom za zdravje že ureja.

Dokazovanje dvojnega zaračunavanja s primerom objavljenega računa za helikopterski prevoz iz Pule, ki je bil opravljen avgusta 2019, in podatkom v aplikaciji Erar, prav tako iz avgusta 2019, je napačno. Gre za dva različna primera. V aplikaciji Erar je za avgust 2019 vidno plačilo zneska 5.260,80 evra, ki se nanaša na plačilo računa za reševanje italijanskega državljana v slovenskih gorah iz leta 2015 (za katerega je ZZZS po večletnem postopku tudi sam prejel plačilo in je račun v omenjenem znesku ministrstvu poravnal 27. avgusta 2019) in ne na račun za prevoz obolele osebe iz Pule v Ljubljano.