Skoči do osrednje vsebine

Družbi Adria Airways d.o.o. izdana prepoved prodaje vozovnic za lete, ki jih družba ne more izvesti - izjava za javnost

Družbi Adria Airways d.o.o. smo izdali odločbo, s katero smo družbi prepovedali prodajo vozovnic za lete, ki jih družba ne more izvesti. Zaradi ugotovljenih kršitev smo družbi izrekli še eno globo.

V preteklem tednu smo že obveščali zainteresirano javnost glede aktivnosti Tržnega inšpektorata v zvezi s poslovanjem družbe Adria Airways d.o.o.

Na Tržnem inšpektoratu nadaljujemo z nadzori pri letalskem prevozniku. Kljub pričakovanju javnosti, da bodo lastniki družbe 4K Invest pristopili k ureditvi nastale situacije, ki je pripeljala do prizemljitve letal in posledično odpovedi večine letov, se situacija ne izboljšuje. Zaradi navedenega smo 30. septembra 2019 družbi vročili odločbo o prepovedi uporabe nepoštene poslovne prakse, ki jo družba izvaja s prodajo letalskih vozovnic za lete, za katere bi morala vedeti, da jih ne bo mogla zagotoviti, s čimer utegne zavajati potrošnike glede možnosti koriščenja kupljenih letalskih vozovnic.

Zaradi nadaljevanja kršitev, povezanih s prodajo letalskih vozovnic, smo družbi izrekli že drugo globo. Družba je namreč potrošnikom 26. septembra 2019 prodajala letalske vozovnice za lete, ki naj bi bili izvedeni 28. in 29. septembra 2019, čeprav je bila situacija za izvedbo letov na navedena datuma negotova. Letala družbe so bila namreč v času prodaje letalskih vozovnic še vedno prizemljena.

Cilj, ki ga v okviru nadzorov zasledujemo, je preprečiti nadaljnje zavajanje potrošnikov in njihovo morebitno oškodovanje pri nadaljnji prodaji letalskih vozovnic. Tržni inšpektorat lahko preverja poslovanje Adria Airways zgolj z vidika uporabe nepoštenih poslovnih praks, ostali vidiki poslovanja pa so v pristojnosti drugih nadzornih organov. Upamo, da bodo pristojni organi in institucije v čim krajšem času sprejeli ustrezne ukrepe in rešitve, na podlagi katerih bo Slovenija imela zagotovljeno ustrezno letalsko povezavo s svetom.