Skoči do osrednje vsebine

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izdala odločbe za prestrukturiranje vinogradov

Agencija je za ukrep "Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov" (na podlagi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) danes izdala 335 odločb, s katerimi je 267 upravičencem dodelila sredstva v skupni višini 4,1 milijona evrov.

Povprečna podpora na hektar znaša 19.656 evrov. Upravičenci so s pomočjo dodeljenih sredstev prestrukturirali 211 hektarjev vinogradniških površin.

Odobrena sredstva bodo upravičencem nakazana v prvi polovici oktobra.