GOV.SI

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izdala odločbe za prestrukturiranje vinogradov

Agencija je za ukrep "Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov" (na podlagi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) danes izdala 335 odločb, s katerimi je 267 upravičencem dodelila sredstva v skupni višini 4,1 milijona evrov.

Povprečna podpora na hektar znaša 19.656 evrov. Upravičenci so s pomočjo dodeljenih sredstev prestrukturirali 211 hektarjev vinogradniških površin.

Odobrena sredstva bodo upravičencem nakazana v prvi polovici oktobra.