Skoči do osrednje vsebine

Uradna predaja rekonstruirane regionalne ceste v Velikih Brusnicah namenu

Velike Brusnice, 23. 7. 2019 - Direkcija za infrastrukturo in Mestna občina Novo mesto sta zaključili s projektom rekonstrukcije regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje–Ratež skozi naselje Velike Brusnice.

Gradbena dela so poleg rekonstrukcije 662 metrov ceste vključevala tudi prestavitev in ureditev struge potoka, ki poteka vzdolž ceste, ureditev odvodnjavanja ter izgradnjo meteorne kanalizacije. V sklopu del je potekala še prestavitev fekalne kanalizacije z ureditvijo vseh priključkov ter zamenjava vodovoda in prestavitev elektrovoda. Za višji nivo varnosti pešcev je bil ob cesti zgrajen pločnik, vključno z javno razsvetljavo.

Vrednost gradbenih del, ki so se pričela v oktobru 2017, znaša 1.803.486,41 evrov. Od tega je Direkcija za infrastrukturo zagotovila 1.445.116,00 evrov, Mestna občina Novo mesto pa 358.370,41 evrov.

Danes uradno odprt del ceste skozi Velike Brusnice je sicer le ena izmed investicij Direkcije za infrastrukturo na območju Mestne občine Novo mesto. Na območju občine, kjer leži 77,41 kilometra cest v upravljanju Direkcije za infrastrukturo, je tako potekala preplastitev slabega kilometra Andrijaničeve ceste od krožnega križišča »Tabletka« do križišča s Šmarješko cesto. Dela v vrednosti slabih 760 tisoč evrov so na cesti že zaključena.
Med zaključenimi projekti v letošnjem letu je tako 2. faza ureditve Topliške ceste med Brodom in Srebrničami. Gradbena dela v vrednosti 1,07 milijona evrov, za katera je 0,93 mio evrov na osnovi sporazuma o sofinanciranju zagotovila Direkcija, občina pa 0,14 mio evrov, so vključevala tudi izgradnjo daljinske kolesarske steze in pločnika ter izvedbo cestne razsvetljave. V pripravi je sporazum o sofinanciranju za nadaljevanje izgradnje 500 metrov pločnika in kolesarskih površin v smeri proti Šmihelski cesti. Za ureditev ceste skozi Srebrniče pa bo Direkcija za infrastrukturo predlagala uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov.
V pripravi je tudi javno naročilo za rekonstrukcijo 1,45 kilometra ceste R3-651/1198 Mirna peč–Novo mesto ob naselju Žabjek. V načrtu je še izvedba 2. etapa ureditve 700 metrov ceste skozi naselje Šmihel. Trenutno je javno naročilo za izbor izvajalca v teku.
V prihodnjem letu je predvidena tudi ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni cesti v naselju Birčna vas.
V letu 2020 je predvidena tudi ureditev krožnega križišča »Tabletka« in nadaljevanje aktivnosti pri pridobivanju zemljišč za ureditev 670 metrov ceste skozi Birčno vas. Za slednje je že pripravljen sporazum o sofinanciranju, po katerem bo za 675.631,00 evrov, kolikor znaša ocenjena vrednost investicije, Direkcija zagotovila 487.729 evrov, občina pa 187.902 evra.

Iskalnik