Skoči do osrednje vsebine

Slovenija v New Yorku ponovno zagnala Zeleno skupino

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Slovenski zunanji minister dr. Miro Cerar je v New Yorku na zajtrku gostil ministre in visoke predstavnike Zelene skupine. Skupino je vzpostavila Slovenija in združuje šest manjših držav, ki v svojih politikah in delovanju promovirajo zelene politike in spodbujajo prehod na zeleno gospodarstvo, uporabo obnovljivih virov energije. V Zeleni skupini držav poleg Slovenije sodelujejo še Singapur, Islandija, Kostarika, Združeni arabski emirati in Zelenortski otoki.

Slovenija je Zeleno skupino vzpostavila leta 2009, ko okoljske teme šele niso bile tako pomemben del zunanjih politik Slovenije in sodelujočih držav. Skupino je Slovenija vzpostavila s ciljem, da manjše države iz različnih kontinentov sodelujejo pri spodbujanju zelenih politik in prehod na obnovljive vire,  pripravljajo skupne promocijske aktivnosti tako v mednarodnih organizacijah kot ob robu večjih dogodkov na temo zaščite okolja in boja proti podbnebnim spremembam. 

“Priča smo učinkom, ki jih povzročajo podnebne spremembe in učinke sprememb še posebno čutijo države Zelene skupine, še zlasti sodelujoče otoške države. Učinki podnebnih sprememb kličejo po večji politični akciji in po tesnejšem sodelovanju manjših  držav. Slovenija je odločna zagovornica multilateralizma in si želi tesnejšega sodelovanja in povezovanja s šestimi državami, ki so vsaka na svojem področju aktivne pri zaščiti in promociji čistega okolja in voda, “ je poudaril minister dr. Cerar.

Minister je predlagal, da bi države sodelovale na treh skupnih področjih, trajnostnem razvoju in spodbujanju krožnega gospodarstva, zaščiti biodiverzitete in pri tem izpostavil slovenska prizadevanja za mednarodno zaščito čebel ter pri temah, ki se dotikajo vode in varnosti. Slovenski minister je še predlagal, da bi v sodelovanje šestih držav morali vključiti tako mlade kot ženske, skupini, ki ključno opozarjata na posledice podnebnih sprememb in pozivata k prehodu na čistejše energije. 

Zunanji ministri Singapura, Islandije, visoke predstavnice in predstavniki Kostarike, Zelenortskih otokov in Združenih arabskih emiratov so močno pozdravili pobudo Slovenije, da poda nov zagon Zeleni skupini. Izpostavili so pomen skupine za izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri uvajanju zelenih politik in predstavili nekaj konkretnih problemov, s katerimi se soočajo zlasti otoške držav: onesnaženjem oceanov s plastiko, tanjšanjem ledu na Arktiki, dvigom gladine oceanov in krčenjem gozdov. 

Predstavniki Zelene skupine so se strinjali s slovenskim predlogom, da promovirajo trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, prehod na obnovljive vire energije in zaščito biodiverzitete ter se zavzeli za pripravo konkretnega akcjskega načrta skupnih akcij, ki bi jih izvajali tako v Združenih narodih, kot ob dogodkih, kot so Water Week, EXPO 2020.