Skoči do osrednje vsebine

Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah

Danes je bila v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu novinarska konferenca o aktivnostih v oktobru – mesecu požarne varnosti. Letos je tema požarna varnost v večstanovanjskih stavbah. Preprečevanje požarov je bilo v preteklih letih že večkrat izpostavljena tema, tokrat pa so prvič na enem mestu zbrana priporočila za lastnike in uporabnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah ter za upravnike kot pooblaščence etažnih lastnikov.

Oktober je mesec požarne varnosti

Generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) Darko But je predstavil enega od najpomembnejših in že tradicionalen projekt uprave, še posebej letos izpostavljeno temo, katere slogan je Za požarno varnost v večstanovanjskih stavbah skrbimo vsi!  V večstanovanjskih stavbah živi veliko ljudi, zato je verjetnost, da pride do požara, večja. »S tem projektom želimo spomniti, da je treba za požarno varnost poskrbeti v skupnih prostorih, na zunanjih površinah in v stanovanjih«. Stanovalci večstanovanjskih stavb se na področju varstva pred požarom usposabljajo z neobveznimi oblikami usposabljanja. Za lažje razumevanje in predstavitev smo na URSZR pripravili zgibanko, plakat, telop in podrobnejše vsebine za lastnike in uporabnike stanovanj. Telop bo oktobra predvajala TV Slovenija, vanj pa bo vključen tudi slovenski znakovni jezik. Temo oglašujemo tudi na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa. K rednemu upravljanju večstanovanjskih stavb spadajo tudi naloge načrtovanja in zagotavljanja varstva pred požarom. Izvajajo jih upravniki kot pooblaščenci etažnih lastnikov. Tudi za njih je URSZR pripravila gradivo, ki ga lahko uporabijo ob predstavitvi požarne varnosti na zboru lastnikov in na praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz večstanovanjskih stavb. Gradivo je dostopno na spletni strani URSZR www.sos112.si. Tiskano gradivo bodo dobili obiskovalci vseh prireditev, na katerih bo URSZR predstavljala aktivnosti.

Glavni inšpektor Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) mag. Boris Balant je pojasnil, da je inšpektorat pristojen za izvajanje preventivnih pregledov. Na leto opravijo 4.500 nadzorov, pri čemer največ pozornosti namenjajo lokacijam, kjer se zadržuje velika skupina ljudi ali ranljive skupine, kot so šole, domovi za ostarele, bolnišnice … Mag. Balant je dejal, da so s področja požarne varnosti v večstanovanjskih stavbah letos opravili že več kot 70 nadzorov, pri čemer, razveseljivo, večjih nepravilnosti niso ugotovili. Inšpektorji se osredotočajo predvsem na preventivne preglede skupnih prostorov, za katere so odgovorni upravniki stavb. Pri tem pomanjkljivosti ugotavljajo zlasti glede nameščanja gasilskih aparatov in pri zagotavljanju, da so evakuacijske poti proste.

Predsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS) Janko Cerkvenik je poudaril pomen sinergije med gasilci, prebivalci in deležniki, ki skrbijo za požarno varnost. Po podatkih GZS se povečuje število tehničnih pomoči, kar pomeni, da morajo biti gasilke in gasilci ustrezno usposobljeni in opremljeni.  Poveljnik GZS Franci Petek pa je povedal, da je oktobrska akcija o varnosti v večstanovanjskih stavbah tudi promocija različnih aktivnosti v šolah in drugih organizacijah, kjer pomagajo ozaveščati prebivalstvo. Lani je bilo tehničnih reševanj prvič več kot požarov, saj so imeli več kot 20.000 intervencij. Na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja, ki bodo od 17. do 19. oktobra letos v Postojni, bo GZS vključena v številne dejavnosti. Pripravila bo posveta Požarna varnost v večstanovanjskih objektih in posvet, ki se bo končal s tekmovanjem, namenjen pa je gasilskim enotam širšega pomena. Na prostem bodo obiskovalcem prikazali, kako je mogoče hitro in varno pogasiti začetne požare.

Generalni sekretar Slovenskega združenja za požarno varnost (SZPV) Gašper Golob je poudaril, da njihovo delo v projektu vključuje strokovno svetovanje pri pripravi preventivnih vsebin. V torek, 2. oktobra 2019, bodo organizirali seminar za upravnike večstanovanjskih stavb, tema pa se nanaša prav na požarno varnost v večstanovanjskih stavbah.