GOV.SI

Obisk veleposlanika Bosne in Hercegovine na URSJV

Upravo RS za jedrsko varnost je dne 25. 9. 2019 obiskal dr. Milorad Živković, veleposlanik Bosne in Hercegovine v Ljubljani, ki sta ga spremljala dva sodelavca. Namen obiska je bil seznanitev URSJV z nasprotovanjem Bosne in Hercegovine hrvaški nameri, po kateri naj bi bodoče skladišče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov zgradila v bližini meje z Bosno in Hercegovino.

Dne 25. 9. 2019 je Upravo RS za jedrsko varnost (URSJV) obiskal dr. Milorad Živković, veleposlanik Bosne in Hercegovine v Ljubljani, ki sta ga spremljala sodelavca, g. Dražen Gagulić in g. Mirsad Muhović.

Namen obiska je bila seznanitev URSJV z nasprotovanjem Bosne in Hercegovine hrvaški nameri, po kateri naj bi bodoče skladišče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov zgradila na lokaciji opuščene vojašnice Čerkezovac na Trgovski gori v bližini meje z Bosno in Hercegovino. Obenem pa Bosna in Hercegovina meni, da je najboljša rešitev za odlaganje teh odpadkov lokacija v Vrbini blizu NE Krško, ki jo v okviru izvajanja slovensko hrvaške meddržavne pogodbe hrvaški strani ponuja Republika Slovenija.

Direktor URSJV, g. Igor Sirc, se je seznanil z navedenim stališčem, pri čemer je poudaril, da je to stališče slovenski strani sicer znano ter prevzel aide-memoire; prav tako je potrdil, da je v okviru izvajanja meddržavne pogodbe predviden sestanek meddržavne komisije, ki se bo predvidoma opredeljeval tudi do možnosti iskanja skupne rešitve, da pa odločitev za sedaj še ni sprejeta. O stališčih Bosne in Hercegovine do navedenega vprašanja se je zavezal poročati ustreznim ministrstvom.