Skoči do osrednje vsebine

Ustanovljen svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Ljubljana, 25. 9. 2019 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potekala ustanovna seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, ki se je je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec. Člani sveta so za predsednika izvolili Tonija Balažiča (Skupina Panvita). Za namestnika sta bila predlagana Boštjan Kosec (Ekološka kmetija Kosec) in Uroš Macerl (Zveza društev rejcev drobnice Slovenije). Člani sveta so na prvi seji predstavili razmišljanja o bodočem razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Na prvi seji Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani so člani soglasno izvolili predsednika ter njegova namestnika. Za predsednika so izvolili Tonija Balažiča (Skupina Panvita). Za namestnika sta bila predlagana Boštjan Kosec (Ekološka kmetija Kosec) in Uroš Macerl (Zveza društev rejcev drobnice Slovenije). Člani so tudi sprejeli poslovnik o delovanju sveta ter začrtali potek dela v prihodnje.

Člani sveta so na svoji prvi seji predstavili svoja razmišljanja o bodočem razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane, pri čemer so poudarili predvsem pomen medresorskega sodelovanja in vzpostavljanja višje dodane vrednosti proizvodov. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je izpostavila pomembnost nove strategije razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane po letu 2020, ki se pripravlja na ministrstvu, ob dejstvu, da je pred nami nova finančna perspektiva skupne kmetijske politike. »Ključni so konkretni cilji, kje želimo videti slovensko kmetijstvo v bodoče. Zato je zdaj najbolj pravi čas, da kritično pogledamo že narejeno doslej in določimo razvojne usmeritve slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane.«

Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani je strokovno posvetovalno telo ministrice, ki podaja mnenja, predloge in pobude o strateških vsebinah trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Pri tem so v ospredju zlasti vsebine glede podnebnih sprememb, okolja in upravljanja s tveganji, digitalizacije, skupne kmetijske politike in drugih sektorskih politik, inovacij in podjetništva, optimizacije procesov, agrarne ekonomike, prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, znanosti, raziskav in razvoja, bazičnih raziskav in analiz, sodobnih pridelovalnih in predelovalnih tehnologij, varne hrane, verig vrednosti, povezovanja in sodelovanja, povezave z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, trajnostnega kmetijstva, trajnostnega gozdarstva, gospodarjenja z naravnimi viri ter  krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani sestavljajo mag. Matej Rus,  Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru; izr. prof. dr. Milan Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru; red. prof. dr. Zdravko Kravanja, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru; dr. Rok Mihelič, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, izr. prof. dr. Luka Juvančič in prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; doc. dr. Aleš Gačnik, Fakulteta za turistične študije - Turistica Univerze na Primorskem; doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani; mag. Jasna Kržin Stepišnik, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana; dr. Tatjana Zagorc, SRIP HRANA; dr. Blaž Germšek in dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije; doc. dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije; prof. dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko; izr. prof. dr. Marko Debeljak, Inštitut »Jožef Stefan«; Edo Oblak, Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje; Toni Balažič, Skupina Panvita; dr. Mitja Krajnc, Žipo Lenart d. o. o.; Boštjan Kosec, Ekološka kmetija Kosec; Roman Ferenčak, Ocean Orchids d. o. o.; Mitja Herga, Puklavec Family Wines; Uroš Macerl, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije; Matevž Jeran, magister inženir prehrane; dr. Peter Wostner, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; in dr. Tomaž Boh, Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.