Skoči do osrednje vsebine

Vodooskrba slovenske Istre, Krasa in ilirskobistriškega območja

Danes se je znova sestala delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo slovenske Istre, Krasa in ilirskobistriškega območja, ki zajema Mestno občino Koper in Občine Izola, Piran, Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Sežana, Miren – Kostanjevica in Ilirska Bistrica.

Vodja skupine, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar je današnje srečanje povzel kot tvorno, saj so člani sprejeli nadaljevanje projekta in s tem projektne naloge, ki jo je pripravila ekipa direkcije in bo vodila do študije o najboljši varianti nemotene oskrbe s pitno vodo na tem območju, tako v primeru pomanjkanja, kot tudi morebitnih drugih izrednih dogodkov. »Najti moramo strokovno utemeljeno rešitev za vse primere, zato tokrat postavljamo na mizo obstoječe rešitve, ki sledijo temu cilju,« je povzel današnji sestanek delovne skupine Prohinar in dodal: »Ker gre za iskanje dolgoročne rešitve, bo ta terjala svoj čas. Zato smo dogovorili, da bomo še posebej za reševanje slovenske Istre vzporedno iskali rešitve, ki bodo preprečevale uvajanje redukcij ali izpadov vode.«

Delovna skupina se je na problem sodelovanja in povezovanja med posameznimi izvajalci vodooskrbe odzvala tako, da je te povezala in vključila v pripravo tako izhodišč in projektne naloge za študijo, kot tudi v spremljanje izdelave študije.

V okviru slednje bodo obravnavane naslednje variante vodnih virov:

• izraba že obstoječih vodnih virov z dvema pod-variantama:

– samo vodni viri na območju treh upravljavcev (glavni vodni vir in zadostne količine vode predvsem iz vodnega vira Klariči),

– vodni viri na območju treh upravljavcev in izven njega (vodni vir Malni kot dodatni vodni vir v kombinaciji s Klariči);

• zagotavljanje dodatnih količin vode iz že zgrajenih akumulacij – Mola in Klivnik (direktno ali preko reke Reke),

• zagotovitev novega vodnega vira z izvedbo:– nove akumulacije.