Skoči do osrednje vsebine

Ustanovljen svet za vinogradništvo in vinarstvo

Ljubljana, 25. 9. 2019 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala ustanovna seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo, ki se jo je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec. Člani sveta so za predsednika izvolili dr. Franca Čuša, predstojnika Oddelka za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo Kmetijskega inštituta Slovenije. Namestnika sta postala Borut Cvetkovič, Radgonske gorice in Silvan Peršolja, Vinska klet Goriška Brda.

Na prvi seji Sveta za vinogradništvo in vinarstva, so člani sveta izmed imenovanih petnajst članov, soglasno za predsednika izvolili strokovnjaka, dr. Franca Čuša, za njegova namestnika sta postala Borut Cvetkovič, direktor kleti Radgonske gorice ter Silvan Peršolja, direktor Vinske kleti Goriška Brda.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec je izpostavila pomembnost sektorja ter vinarsko tradicijo, ki jo gojimo v Sloveniji. »Menim, da je skrajni čas, hkrati pa tudi najbolj pravi, da se tudi v širši skupini začnejo pogovori o razvojnih usmeritvah slovenskega vinarstva. Sploh v luči skupne kmetijske politike, ki jo kreiramo v Bruslju ter strategije razvoja slovenskega kmetijstva po letu 2020, ki jo s sodelavci pripravljamo.«

Člani sveta so na svoji prvi seji opredelili splošne cilje, ki jih želijo doseči; povečati izvoz, stabilizirati domači trg ter ohraniti vinogradniške površine. To lahko dosežemo le s kakovostno strategijo, ki pa mora temeljiti na podrobnih analizah, so se strinjali vsi člani in članice. Vinarji in vinogradniki si želijo še enotnega nastopa in organizirane promocije na trgu, zato bodo že na prihodnji seji pristopili k aktivnostim za zagon sektorske promocije, ki jo na ministrstvu podpiramo.

Svet je strokovno posvetovalno telo ministrice, ki podaja mnenja, predloge in pobude o strateških vsebinah s področja vinogradništva in vinarstva, zlasti glede ključnih razvojnih vprašanj s področja vinogradništva in vinarstva, skupne kmetijske politike in nacionalnih ukrepov, izboljšanja skladnosti politike na področju vinogradništva in vinarstva z drugimi resorji in politikami, sistemskih rešitev in sprememb na področju vinogradništva in vinarstva.

Svet za vinogradništvo in vinarstvo sestavljajo dr. Franc Čuš, Kmetijski inštitut Slovenije; prof. dr. Stanislav Vršič, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; prof. dr. Tatjana Košmerlj, Biotehniška fakulteta; prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta; Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Silvan Peršolja, Vinska klet Goriška Brda; Marjan Colja, Vinakras; Tatjana Malešič, Kmetijska zadruga Metlika; Borut Cvetkovič, Radgonske gorice; Andrej Rebernišek, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Dušan Brejc, Vinska družba Slovenije; Marjan Simčič, Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Boštjan Protner, Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Radojko Pelengić, Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Žan Bric, Zveza slovenske podeželske mladine.