Skoči do osrednje vsebine

30. obletnica Splošnega sodišča Evropske unije

Splošno sodišče Evropske unije danes praznuje 30. obletnico delovanja. Pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe pa je delovalo kot Sodišče prve stopnje. Ob obletnici treh desetletij delovanja je danes na Splošnem sodišču Evropske unije potekala proslava, katere osrednja tema je bila digitalno delovanje.

Splošno sodišče, ki ga trenutno sestavlja 46 sodnikov, bo 26. septembra 2019 sprejelo sedem dodatnih sodnikov. Prisega teh novih sodnikov bo tretja in zadnja faza reforme sodne strukture Evropske unije, ki se je začela leta 2015.

Pravni okvir za reformo sodne strukture Sodišča Evropske unije je Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju: Statut), ki določa povečanje števila sodnikov Splošnega sodišča v treh zaporednih fazah s ciljem, da bosta septembra 2019 na Splošnem sodišču dva sodnika iz vsake države članice.

Splošno sodišče je zato sprejelo več različnih ukrepov za prilagoditev spremembi obsega sodišča in za učinkovito delovanje razširjenega kolegija. Sklenilo je med drugim, da bo svoje senate specializiralo, tako da bo nekaj senatov Splošnega sodišča obravnavalo zadeve v zvezi z javnimi uslužbenci (pristojnost za odločanje na prvi stopnji v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci Evropske unije so se septembra 2016 iz Sodišča za uslužbence Evropske unije prenesle na Splošno sodišče), nekaj pa zadeve s področja intelektualne lastnine. Vsi ostali spori bodo razdeljeni med vse senate.

S paketom ukrepov skuša Splošno sodišče skupaj s svojim sodnim tajništvom in skupnimi službami institucije v interesu posameznika izkoristiti kar največ iz povečanja svojega  kolegija. Izdaja kakovostnih odločb v najkrajšem času ostaja njegova stalna prednostna naloga.

Dodatne informacije najdete na spletni strani Sodišča Evropske unije (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sl/).