Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Laško

Objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Laško v krajevnih skupnostih Sedraž in Jurklošter skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

Občina Laško je 28. avgusta 2019 razpisala nadomestne volitve v svete krajevnih skupnostih Sedraž in Jurklošter. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 20. september 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 17. novembra 2019.

Število volilnih upravičencev v krajevnih skupnostih Sedraž in Jurklošter

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število volilnih upravičencev
Laško VOLILNA ENOTA 3 017 - Kartuzijska pristava, Jurklošter 25, Jurklošter 207
Laško VOLILNA ENOTA 3 018 - Bife Racman, Mrzlo Polje 8a, Jurklošter 204
Laško VOLILNA ENOTA 3 019 - Anton Vresk, Polana 21, Jurklošter 231
Laško VOLILNA ENOTA 3 020 - Strelski dom, Sedraž 22, Laško 585
SKUPAJ 1227