Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave

Te dni je v Ljubljani potekalo dvodnevno srečanje delovne skupine za hidromorfologijo, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave. Udeležence delovnega sestanka je uvodoma pozdravil direktor Direkcije RS za vode, Tomaž Prohinar, ki je v uvodnem govoru poudaril pomen izmenjave znanj in izkušenj s področja upravljanja voda med državami Podonavja.

1 / 2

Na sestanku je bila obravnavana predvsem priprava tretjega Donavskega načrta upravljanja voda. Poudarek je bil na nadgradnji načrta z rezultati različnih mednarodnih projektov s področja upravljanja voda, ki se navezujejo na hidromorfologijo, med njimi projektom DanubeSediment, ki obravnava problematiko upravljanja s sedimentom, Danube Floodplain, ki obravnava problematiko razlivnih površin, DriDanube, ki obravnava problematiko suše in projektom Joint Danube Survey, v okviru katerega se posodablja ocena hidromorfološke spremenjenosti Donave. Rezultati dela v okviru delovne skupine za hidromorfologijo se nato prenašajo na nacionalno raven, v pripravo nacionalnih načrtov upravljanja voda, in obratno, znanja in izkušnje s priprave nacionalnih načrtov upravljanja voda pa se prenašajo v pripravo skupnega Donavskega načrta upravljanja voda. Prav izmenjava znanj in izkušenj pri  zasledovanju skupnih ciljev evropske vodne politike ter priprava vsebinsko nadgrajenih načrtov upravljanja voda, so ključne naloge delovne skupine.