Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave

Te dni je v Ljubljani potekalo dvodnevno srečanje delovne skupine za hidromorfologijo, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave. Udeležence delovnega sestanka je uvodoma pozdravil direktor Direkcije RS za vode, Tomaž Prohinar, ki je v uvodnem govoru poudaril pomen izmenjave znanj in izkušenj s področja upravljanja voda med državami Podonavja.

Na sestanku je bila obravnavana predvsem priprava tretjega Donavskega načrta upravljanja voda. Poudarek je bil na nadgradnji načrta z rezultati različnih mednarodnih projektov s področja upravljanja voda, ki se navezujejo na hidromorfologijo, med njimi projektom DanubeSediment, ki obravnava problematiko upravljanja s sedimentom, Danube Floodplain, ki obravnava problematiko razlivnih površin, DriDanube, ki obravnava problematiko suše in projektom Joint Danube Survey, v okviru katerega se posodablja ocena hidromorfološke spremenjenosti Donave. Rezultati dela v okviru delovne skupine za hidromorfologijo se nato prenašajo na nacionalno raven, v pripravo nacionalnih načrtov upravljanja voda, in obratno, znanja in izkušnje s priprave nacionalnih načrtov upravljanja voda pa se prenašajo v pripravo skupnega Donavskega načrta upravljanja voda. Prav izmenjava znanj in izkušenj pri  zasledovanju skupnih ciljev evropske vodne politike ter priprava vsebinsko nadgrajenih načrtov upravljanja voda, so ključne naloge delovne skupine.

 

 

Iskalnik