Skoči do osrednje vsebine

Vse več podjetnikov lahko plača prispevke za socialno varnost z enim e-računom

Poenostavitev za družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popoldance. Za ostale sistem še pripravljamo.

Infografika plačila prispevkov z e-računom

Infografika plačila prispevkov z e-računom | Avtor: Finančna uprava RS

Finančna uprava RS od maja letos omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da je zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa je cenejše, saj se zmanjšujejo stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost lahko zavezanec na mesec plača le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

Doslej se je za takšen poenostavljen in cenejši način plačevanja prispevkov za socialno varnost odločilo skoraj 1.500 zavezancev. Septembra so preko e-računa plačali 0,5 milijona EUR prispevkov za socialno varnost.

Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko prispevke plačeval z e-računom?

V tem primeru se bo zavezanec moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To bo zavezanec storil le enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS po 15. v mesecu poslal zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Zavezanec mora e-račun poravnati najpozneje do 20. v mesecu.

Več informacij je objavljenih na storitvenem portalu Finančne uprave RS.