Skoči do osrednje vsebine

Predsednik vlade na podnebnem vrhu in razpravi WEF o trajnostnem razvoju, ki bo prednostna naloga predsedovanja Slovenije Svetu EU

Predsednik vlade se med 23. in 27. septembrom 2019 udeležuje Podnebnega akcijskega vrha in 74. zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku.

Danes se je udeležil Podnebnega akcijskega vrha (Climate Action Summit), ki je potekal na pobudo generalnega sekretarja OZN Antónia Guterresa. Slogan tokratnega vrha je: »Tekma, na kateri lahko zmagamo – tekma, na kateri moramo zmagati« (A Race We Can Win, a Race We Must Win). Kot član WEF-skupine »New Leaders for Europe« se je premier Šarec udeležil posebnega vrha o trajnostnem razvoju, ki ga v času zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku organizira Svetovni ekonomski forum (WEF). Predsednik vlade je nagovoril zbrane na panelu »Nov zeleni dogovor za Evropo – Evropa, kot globalni vodja na področju klimatskih sprememb in zelene rasti«.

V razpravi zbranih evropskih voditeljev je poudaril nujnost odločnega ukrepanja vseh držav za obvladovanje globalnega segrevanja ter spodbujanje prehoda na nizkoogljično družbo, ki ustvarja priložnosti za nova, zelena delovna mesta ob upoštevanju gospodarskih priložnosti in izzivov, povezanih s prehodom na nizkoogljično družbo.

Uresničevanje načel trajnostnega razvoja, spodbujanje krožnega gospodarstva kot pomembnega vidika spoprijemanja z izzivom podnebnih sprememb ter upoštevanje tudi najvišjih socialnih in okoljskih standardov bo zato ena izmed naših prednostnih nalog. EU mora biti sposobna zagotoviti visoko kakovost življenja vsem, ta cilj pa je mogoče doseči le z uravnoteženim gospodarskim ter družbenim in okoljskim razvojem. Vse to presega tako imenovano družbo, ki deluje po načelu »uporabi in zavrzi,« spoštuje omejitve in zmožnosti našega planeta ter ustvarja dobre razmere in priložnosti za zdajšnje in prihodnje generacije. Zastavljeni cilj mora EU doseči, ga nadgraditi in razširiti po vsem svetu. Zagotovil je, da si bo kot predsednik vlade še naprej prizadeval, da bo imela slovenska vlada visoke ambicije pri sprejemanju potrebnih ukrepov, ob tem pa poudaril nekatere ukrepe, ki jih Slovenija že izvaja.

Kakovostno okolje in ohranjanje narave sta vrednoti slovenske družbe, je poudaril premier. Prav zato Slovenija vzpostavlja dolgoročno in stabilno zasnovo podnebne politike do leta 2050, naslovljene »Slovenija in zdrav planet«, ki temelji na zavezah Pariškega sporazuma, aktualnih znanstvenih dognanjih, predvsem Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ter na evropski strateški dolgoročni viziji za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Glavni cilj je doseči ogljično nevtralnost do leta 2050. Za to bo treba zagotoviti prehod v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe, ki temelji na obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter na koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga.

Predlog Zakon o podnebni politiki, ki je trenutno v javni obravnavi, predvideva doseganje neto ničelnih emisij toplogrednih plinov do leta 2050 ter mehanizme, prek katerih bomo podnebno politiko dolgoročno izvajali v vseh sektorjih. Vsebuje namero za ustanovitev podnebnega sveta kot posebnega posvetovalnega telesa Vlade Republike Slovenije in za razglasitev državnega podnebnega dneva. Predvideva tudi priprave in sprejem dolgoročne podnebne strategije, državnega energetsko-podnebnega načrta ter preostalih sektorskih razvojnih dokumentov.  
Kot je še poudaril, so prav voditelji in politiki med tistimi, ki nosijo največji del odgovornosti, zato se je treba neprestano zavedati, da bodo sprejete smernice podnebnega vrha in vrha o trajnostnem razvoju, ki potekata pod okriljem Generalne skupščine OZN, pomembno zaznamovale prihodnost državnih in svetovnih politik.

Cilj podnebnega vrha je krepitev ambicij in pospešitev ukrepanja glede izvajanja in doseganja ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Prav tako je cilj vrha pospešiti pot v nizkoogljično družbo ter podati močno politično spodbudo za okrepljeno delovanje vseh deležnikov v boju proti podnebnim spremembam, od voditeljev držav do zasebnega sektorja, civilne družbe, predstavnikov mladih in drugih deležnikov. Slovenija se je v vsebinskih pripravah na vrh zavzela v tako imenovanih štirih koalicijah držav. V koaliciji »Mladi in mobilizacija javnosti«, ki jo vodita Irska in Maršalovi otoki, v delegaciji predsednika vlade sodeluje v prizadevanjih za podporo in zagotavljanje mobilizacije mladih tudi slovenski mladinski delegat OZN Patrik Bole, ki se je v soboto, 21. septembra, udeležil podnebnega vrha mladih, namenjenega krepitvi vključenosti mladih pri načrtovanju podnebnih ukrepov za zagotovitev trajnostnih rešitev za zdajšnje in prihodnje generacije. Predsednik vlade in mladinski delegat sta podpisala zavezo za vključitev mladih pri načrtovanju podnebnih politik.

Slovenija se je pridružila tudi pobudi Španije in Peruja, ki vodita koalicijo »Socialni in politični spodbujevalci«, glede dviga kakovosti zraka za boljšo življenjsko raven in zdravje ljudi. Pridružili smo se še pobudi Kenije in Turčije, ki ob podpori UN-Habitata vodita koalicijo »Infrastruktura, mesta in lokalno delovanje«, ki je bila napovedana na zasedanju skupščine UN-Habitat maja 2019, ter koaliciji Kitajske in Nove Zelandije »Sonaravne rešitve«, ki poudarja povezavo med podnebnimi spremembami in zagotavljanjem naravi prijaznih rešitev ter sonaravnih alternativ.

Ob zaključku vrha bodo sprejeti t i. zaključki predsedujočega, v okviru katerih bodo predstavljeni ukrepi in pobude ter nadaljnja prizadevanja za napredek, zagotavljanje odgovornosti in lažjega izvajanja predlogov vrha v boju proti podnebnim spremembam.
 
Delo se bo nadaljevalo pod okriljem sistema OZN, ki zajema zlasti Okvirno konvencijo ZN o spremembi podnebja. Tako bo letos decembra v Čilu naslednja letna podnebna konferenca COP25 (UNFCCC), na kateri bodo morali svetovni voditelji, ki se bodo udeležili visokega segmenta na začetku konference in pristojni ministri dogovoriti nove ukrepe na poti k uresničevanju ciljev Pariškega sporazuma.