Skoči do osrednje vsebine

Priporočilo glede menjave nosilcev kmetijskih gospodarstev

Menjava nosilcev kmetije naj se izvede le v primeru smrti, prijavljene višje sile zaradi nezmožnosti za delo ali zaradi kandidiranja na ukrep mladi prevzemnik.

V avgustu 2018 so predstavniki Evropske komisije izvedli revizijo pomoči na površino za leta zahtevka 2016-2018 za porabo Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ena izmed pripomb revizorjev se nanaša na izplačilo zahtevkov na površino na kmetijah, kjer se je nosilec zamenjal med oddajo zbirne vloge in izplačilom sredstev za posamezno shemo oziroma ukrep. Menijo, da izplačilo ni dopustno, razen kadar je sprememba nosilca posledica višje sile (smrt, nezmožnost za delo zaradi bolezni, poškodb).

Čeprav revizijski postopek še poteka, kmetom svetujemo, da menjavo nosilcev izvedejo le v primeru smrti ali prijavljene višje sile zaradi nezmožnosti za delo ali pa zaradi kandidiranja na ukrep mladi prevzemnik. Za vse ostale primere svetujemo, da naj - v izogib morebitnim sankcijam ali zavrnitvi zahtevkov - z menjavo nosilcev kmetije počakajo do izplačil zahtevkov, oddanih v okviru zbirne vloge za leto 2019.