Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev študije Strokovne podlage za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture

Direktorat za obrambne zadeve je v sklopu izvajanja projekta z naslovom Priprava strokovnih podlag za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture (SPOTKI) septembra 2019 izvedel še drugo predstavitev študije Strokovne podlage za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture. Projekt je finančno podprla Evropska unija, in sicer iz Sklada za notranjo varnost (Internal Security Found – ISF).

Študijo Strokovne podlage za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture so predstavili avtorji dr. Denis Čaleta, dr. Brane Bertoncelj in mag. Miran Vršec z Inštituta za korporativne varnostne študije (ICS). Maja letos so študijo predstavili za nosilce sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije ter z njimi sodelujoče organe, septembra pa za upravljavce kritične infrastrukture Republike Slovenije.

Fotografije: Arhiv ICS

1 / 4