Skoči do osrednje vsebine

Predsednik vlade: "Vedno moramo paziti, da socialni dialog ostaja."

Danes je bila na Bledu 6. generalna skupščina Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) PERGAM, ki kot najvišji organ zaseda vsaka štiri leta. Na njej sta bila sprejeta poročilo o delu za preteklo mandatno obdobje ter program dela za naslednje mandatno obdobje, izvoljeno pa je bilo tudi novo vodstvo KSS PERGAM. Navzoče je nagovoril častni gost skupščine, predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec.

Premier Šarec nagovoril udeležence 6. generalne skupščine Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM. | Avtor: Anže Malovrh, STA

1 / 2

Premier je poudaril, da so pred vsemi tremi socialnimi partnerji zahtevna vprašanja in da jih vlada jemlje resno, kar dokazuje prisotnost tudi državnega sekretarja na dogodku. Nadaljeval je, da verjame, da bo vlada, čeprav se srečuje z zahtevnim sprejemanjem takšnih in drugačnih odločitev, tudi nadalje sposobna reševati temeljna vprašanja, ki se porajajo v naši družbi. »Zato moramo vedno paziti, da socialni dialog ostaja, kljub napakam, ki se dogajajo vsak dan. Vsak mora pogledati vase in iskati rešitve, tudi brez slabega priokusa, kajti vse zadeve ne morejo teči gladko. Prav zato je pomembno, da skupaj rešujemo zadeve in imamo drug do drugega spoštovanje. Ko bo težko, se spomnimo, da smo partnerji in da življenje v demokraciji terja napor,« je dejal Šarec. Poudaril je še, da je demokracija odgovornost, saj pomeni ljudstvo, ki soodloča, ob tem pa so potrebni jasno vodenje in jasne usmeritve, skupaj z vsemi sodelujočimi, ter iskanje skupnih rešitev. Zbranim je zaželel dobro delo in uspešno sodelovanje še naprej.

Ob robu
Generalna skupščina je bila tudi simbolna obeležba 150. obletnice ustanovitve prve delavske organizacije v Sloveniji ter ene najstarejših delavskih organizacij v Evropi, in sicer izobraževalnega društva za tiskarje v Ljubljani, ki je bilo ustanovljeno leta 1868 in katerega izročilo še danes nadaljujejo v Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM.

Znotraj KSS PERGAM, ki pod isto streho povezuje tako sindikate zasebnega kot tudi javnega sektorja, delujejo Sindikat papirne dejavnosti, Sindikat grafične dejavnosti, Sindikat založniške, časopisno informativne in knjigotrške dejavnosti, Sindikat letalskega prometa, Sindikat cestnega gospodarstva, Sindikat prometnih pilotov, Sindikati v zdravstvu, Sindikat centrov za socialno delo SINCE 07, Sindikat sevalcev, Sindikat farmacevtov, Sindikat laboratorijske medicine, Sindikat medicinskih sester FLORENCE, Sindikat veterinarjev, Sindikat socialnega zavarovanja, Visokošolski sindikat Slovenije ter številni sindikati podjetij iz drugih dejavnosti, kot so kemija, gradbeništvo, lesarstvo, kovinska industrija in podobne.