Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za kulturo je potekala novinarska konferenca na temo predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi

Danes je na Ministrstvu za kulturo potekala novinarska konferenca, saj je Vlada RS na včerajšnji seji sprejela predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi, ki v obdobju 2021–2027 zagotavlja več kot 122 milijonov. Minister za kulturo mag. Zoran Poznič je ob sprejemu izrazil zadovoljstvo, da se bo z novimi vlaganji zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture. Ob tem je izpostavil, da je kulturno polje popolnoma podhranjeno, to pa je način, da po več letih pridobimo dodatna sredstva za kulturo. Minister je še spomnil, da gre tudi za politično zavezo iz aktualnega koalicijskega sporazuma. Državna sekretarka mag. Petra Culetto pa je izpostavila, da z zakonom pokrivamo cel spekter kulture, ki je bila v zadnjih 10 letih podhranjena.

Na področju kulture namreč že od leta 2009 prihaja do zmanjšanja investicijskih in razvojnih vlaganj. Da bi zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, bodo sredstva iz predlaganega zakona namenjena za določene nujne programe, kot so: sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, sofinanciranje nakupa ali obnov bibliobusov, ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter digitalizacija kulturne dediščine, podpora rabi slovenskega jezika v digitalnem okolju, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.