Skoči do osrednje vsebine

Konferenca “Digitally enabled development for a sustainable future in Eastern Europe.”

Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije se je v vlogi predsedujočega izvršilnemu odboru UN GGIM Europe dne 18. septembra 2019 udeležil mednarodne konference za naslovom “Digitally enabled development for a sustainable future in Eastern Europe.” Na konferenci je sodeloval z vabljenim predavanjem na temo vzpostavljanja integralnega okvirja za prostorske informacije, ki ga vzpostavlja UN GGIM.

Konferenco so v kraju Vrdnik v Srbiji skupaj organizrali Republiški geodetski zavod Srbije (RGZ), Joint Research Centre Evropske Komisije, Svetovna Organizacia za kmetijstvo in prehrano - FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Evropski regionalni odbor OZN za globalno upravljanje s prostorskimi informacijami (UN GGIM Europe) in Ekonomska komisija OZN za Evropo (UN-ECE).

Konference se je udeležilo 200 strokovnjakov iz 21 držav in predstavniki 12 mednarodnih organizaciji. Udeleženci konference so bili predstavniki javnega sektorja, civilne družbe, akademskega sektorja, nevladnih organizacij in zasebnega sektorja. V predstavitvah in razpravi so udeleženci govorili o izzivih in priložnostih pri uporabi digitalnih tehnologij, izmenjavi dobrih praks digitalne preobrazbe, vzpostavljanju partnerstva in se učijo drug od drugega. Poseben poudarek v predstavitvah je bil dan tehnološkemu vidiku digitalne transformacije, digitalnim prostorskih podatkom, dobrem upravljanju podatkov in zagotavljanju inovativnih storitev in aplikacij, s poudarkom na regionalnem in državnem prostorskem načrtovanju, kmetijstvu naslednje generacije, pametnimi mesti in upravljanju zemljišč.

Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave predava na temo vzpostavljanja integralnega okvirja za prostorske informacije, ki ga vzpostavlja UN GGIM.

Generalni direktor Geodetske uprave | Avtor: GURS

1 / 3