Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb za ukrep "Promocija vina na trgih tretjih držav"

Agencija je v septembru izdala glavnino odločb za povrnitev upravičenih stroškov za dejavnosti iz programa promocije vina za ukrep "Promocija vina na trgih tretjih držav".

Skupno je bilo izdanih 24 odločb, s katerimi je bilo šestnajstim upravičencem povrnjenih 425.000 evrov odobrenih stroškov za izvedene dejavnosti med 1. junijem preteklega in 31. majem tekočega leta.

v letu 2019 je največ sredstev namenjenih za povrnitev upravičenih stroškov na trgih ZDA, sledita Kitajska ter Bosna in Hercegovina.